Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História miestnej knižnice

Knižnica v Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa má už svoju históriu, bola založená v roku 1994 po delimitácii mestských častí Bratislava – Ružinov a vznikom samostatnej Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Pre takmer 20 tisícové sídlisko vznikla potreba kultúrneho stánku a tým sa stala naša knižnica, ktorá bola založená Štatútom Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Pôvodne knižnica sídlila v nevyhovujúcich priestoroch, v ktorých neboli vhodné ani pracovné podmienky (zatekanie dažďovej vody, tmavé priestory bez priameho slnečného svetla), ani sociálne podmienky (susedstvo s pohostinným zariadením).

V roku 2006 sa podarilo knižnicu premiestniť do priestorov bývalej materskej školy na Bodvianskej ulici a tým získala naša knižnica nádherné slnečné priestory, prostredie, ktoré korešponduje aj s mimoškolskou aktivitou – našimi susedmi sú Centrum detskej tvorivosti, Materské centrum a v budúcnosti sa tu pripravuje aj Centrum pre dôchodcov, sme v susedstve i s jedálňou pre seniorov a zdravotne odkázaných.

 

Knižnica vznikla odčlenením z Knižnice Ružinov – časť jej fondov bola priamo presunutá do našej mestskej časti, naďalej bola však dohodnutá aj spolupráca pri nákupe a spracovaní literatúry. Táto spolupráca trvala až do roku 2008, kedy sa začala modernizácia našej ustanovizne.

Od apríla 2008 sa v knižnici Bratislava – Vrakuňa začala automatizácia celého knižničného fondu (ktorý vtedy obsahoval približne 21 000 titulov) zakúpením knižničného systému Clavius od firmy Lanius z Tábora. Na začiatku sa zakúpili iba najnutnejšie moduly: katalogizácia kníh, evidencia periodík, výpožičný protokol, rešerše, tlač čiarových kódov, ISHARE. Práve tieto moduly umožnili začať práce na automatizácii knižnice. Po konverzii údajov z Knižnice Ružinov, ktorá nás dovtedy zastrešovala po stránke nákupu a katalogizácie, sa mohlo prejsť k samotnej automatizácii. Tá si však vyžadovala aj veľa manuálnej práce – všetky knihy z fondu sa museli doslova „chytiť do ruky“, označiť čiarovým kódom a údaje v katalógu aktualizovať – určiť lokáciu, druh dokumentu (potrebné pri štatistikách), zameranie podľa vekovej kategórie a umiestnenie kníh, aby boli ľahko „hľadateľné“. Niektoré knihy pri konverzii „vypadli“, niektoré sme dostali ako dary od čitateľov a neboli v priebehu rokov skatalogizované, takže tu sme museli dorobiť úplnú katalogizáciu.

V priebehu rokov 2008 – 2009 boli postupne spracované všetky knihy z oddelenia beletrie v detskom oddelení, aj v oddelení pre dospelých čitateľov, odborná literatúra v detskom oddelení, knihy z oddelenia povinnej literatúry, dokončilo sa aj spracovanie odbornej literatúry v dospelom oddelení, kde sa zároveň dopĺňali voľne tvorené predmetové heslá pre ľahšie vyhľadávanie.

 

 

V priebehu roku 2009 sa nám podarilo po dotácii z Miestneho úradu zakúpiť postupne ďalšie moduly knižničného systému Clavius, a to: akvizícia, revízia knižničného fondu, www katalóg a najnovšie máme už aj nadštandardný modul EMVS – posielanie upozornení cez e-mailovú poštu o rezerváciách či upomienkach (dokonca predupomienkach).

Od októbra 2009 už na webovej stránke Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa je priamy link na využitie on-line katalógu čitateľmi cez internet. Tento umožňuje prezeranie nášho elektronického katalógu podľa zadaných kritérií, umožňuje rezerváciu momentálne nedostupných titulov, prezeranie si vlastného výpožičného konta, zobrazenie noviniek, ktoré boli zaregistrované v určitom časovom období.

Od januára 2009 sme začali aj automatizáciu výpožičiek, napriek tomu, že sme nemali celý fond ešte spracovaný po stránke využitia čiarového kódu. Vyžadovalo si to niekoľko týždňov duplicitného spracovania údajov.

Zároveň pre čitateľov vznikla nová služba – kontrola výpožičiek (ak mal čitateľ knihu už vypožičanú, systém to oznámi).

Zaviedla sa aj služba Rezervácia nedostupných (momentálne vypožičaných) titulov. Pri terajšom module EMVS, ktorý sa veľmi osvedčil hlavne v rýchlej komunikácii s čitateľmi, okamžite ide e-mailová správa do schránky čitateľa s oznamom o uložení rezervovanej publikácie v knižnici. EMVS najnovšie využívame aj pri zmenách vo výpožičných hodinách (v roku 2011 sme mali väčšiu haváriu vykurovacieho systému a knižnica musela byť pre verejnosť náhle zatvorená), do schránky každého čitateľa, ktorý poskytol svoj e-mailový kontakt, posielame aktuálne informácie o mimoriadnych zmenách organizácie v knižnici. Tento modul využívame na posielanie predupomienok (čitateľa systém upozorní, že sa končí výpožičná lehota daných titulov) a upomienok.

 

 

Čo sa týka vypracovávania štatistík, systém poskytuje veľa variácií, takže pri vypracúvaní prehľadu na konci roka pre naše metodické stredisko – Mestskú knižnicu Bratislava – sú výstupy spracované oveľa jednoduchšie, pravdivejšie a rýchlejšie.

Od októbra 2009 máme v našej knižnici k dispozícii pre zaregistrovaných čitateľov knižnice verejný personálny počítač – spoplatnené sú len tlačové výstupy (0,10 € za stranu), pripojenie na internet je bezplatné, ale limitované počtom minút, aby sa vystriedalo viacej záujemcov.

 

 

Naša knižnica v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa je živá.

V minulom roku k nám chodilo vyše 900 čitateľov a vypožičalo si takmer 30 tisíc kníh.

Náš fond obsahuje vyše 28 tisíc zväzkov, odoberáme aj viacero titulov časopisov.

 

 

 

Naša knižnica však žije aj akciami.

 

Každoročne vyhodnocujeme :

  • Najaktívnejšieho čitateľa v dvoch vekových kategóriách – do 10 a nad 10 rokov

 

  • Organizujeme súťaž Kráľ detských čitateľov – je to podujatie pre základné školy v našej mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, kde z vybraných ročníkov žiaci v niekoľkočlennom zastúpení súťažia vo vedomostných otázkach, v aktivitách, v tvorivosti a zručnosti.

 

Vydarila sa nám aj jedna mimoriadna akcia – naša knižnica sa zmenila na tri dni na malú zoologickú záhradu (návštevnosť vyše 250 detí!). A nie len takú obyčajnú – ale zamerala sa na teráriové zvieratká, obojživelníky a plazy. Celá naša „zvieratkovská“ beseda bola zameraná na jedno jediné – priviesť deti aj takouto formou ku knihám! Veď aj chov takýchto zvierat potrebuje najprv teoretické poznatky z odborných kníh.

 

 

 

V roku 2011 sme pripravili viacero mimoriadne atraktívnych akcií :

 

  • Spoznajme skauting, kde členovia 104. skautského zboru Ružinov priblížili deťom skautské hnutie a naučili deti aj mimoriadne zaujímavé skautské zručnosti. 

 

  • O rozdielnosti kníh – kniha v tlačenej forme a kniha písaná Brailovým písmom – nám lektor predviedol okrem týchto kníh aj rôzne techniky bežného života nevidiacich ľudí a zároveň ukázal svoju veľkú lásku – vodiaceho psa Arkusa. Myslíme si, že táto akcia je zaujímavá nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Naša knižnica tiež úzko spolupracuje s Centrom detskej tvorivosti.

 

  • Najnovšie sme pre deti materských škôl a nižších ročníkov základných škôl začali novú akciu – Stretnutie s rozprávkou. Hravou formou vedieme deti k poznávaniu klasických slovenských rozprávok, ale aj k úcte ku knihám. Po takomto čítaní, ktoré hneď spojíme s informačnou výchovou, nám narastie aj počet čitateľov – už aj malé deti vedia oceniť veľké množstvo kníh, ktoré by sa im mohli dostať do rúk. Informačná výchova pre deti školského a predškolského veku je tiež jednou z našich stálych aktivít.

 

 

S ohľadom na skutočnosť, že integrácia so zdravotne znevýhodnenými je dôležitá, sme v minulom roku prerobili náš vchod do knižnice na bezbariérový.

Má to význam nielen pre našich imobilných čitateľov, ale aj pre mamičky s kočíkmi, ktoré k nám prichádzajú.

Pre čitateľov, ktorí sa chcú nadýchať čerstvého vzduchu máme v areáli zriadenú letnú čitáreň, kde si v jarných a letných mesiacoch môžu čítať – prevažne periodiká.