Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školský úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Školský úrad

Referent pre školský úrad

Ing. Anna Murcinová
02/40204880
anna.murcinova@vrakuna.sk

Mgr. Iveta Wildová
02/40204880, 0908428879
iveta.wildova@vrakuna.sk

 

Úradné hodiny:

Pondelok            14,00 – 16,00
Streda                 10,00 – 12,00

 

V zmysle § 7 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Mestská časť Bratislava-Vrakuňa školským úradom.

 

Školský úrad pre školy, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti:

  • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie
  • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je zriaďovateľ troch základných a troch materských škôl.

Všetky školy sú samostatné právne subjekty.

 

 

Legislatíva:

VZN Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sú platné pre školstvo:

  1. VZN č 5/2020 o určení školských obvodov pre základné školy
  2. VZN č.6/2020 o určení školských obvodov pre materské školy
  3. O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Vrakuňa platné od 01.01 .2016
  4. Dodatok 1 k VZN č. 1/2022 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení neskorších dodatkov
  5. Dodatok 2 k VZN č. 3/2023 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení neskorších dodatkov
  6. VZN č. 1/2024 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

( dokumenty priložené v súboroch nižšie )

 

Legislatíva týkajúca sa školstva:

https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

Linky pomoci:

http://www.ldi.sk/

https://stopline.sk/sk/nahlasovaci-formular/

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska , ZŠ Železničná a ZŠ Žitavská v Bratislave – Vrakuňa Veľkosť: 199 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022
VZN č.6 o určení školských obvodov pre materské školy Veľkosť: 214.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022
VZN č.5 o určení školských obvodov pre základné školy Veľkosť: 387.4 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022
O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa platné od 01.01.2016 Veľkosť: 217.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022
Linka pomoci pre deti a mladych ludi Veľkosť: 653.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
VZN č. 3/2023 o určení školských obvodov pre základné školy Veľkosť: 514 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2023 zo dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách Veľkosť: 3.14 MB Formát: pdf Dátum: 9.5.2023
Dodatok 1 k VZN č. 1,2022 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Veľkosť: 133.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2023
Všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 1_2024 zo dňa 13.2.2024 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Veľkosť: 452.4 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2024