Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte:

  1. a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
    b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
    c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
    d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
    e) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu ( dokument dostupný v prílohe )
  2. f) ak budova zanikla.

 

Je potrebné  uviesť o nehnuteľnosti, na ktorej je evidovaný trvalý pobyt osoby, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nasledovné údaje:


–    číslo listu vlastníctva,
–    katastrálne územie,
–    ulicu,
–    číslo bytu ak sa jedná o byt
.

 

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až f), je miestom trvalého pobytu občana mestská časť. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návrh na zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 339.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022