Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stravovanie žiakov ZŠ a detí v MŠ

Školská jedáleň pri základnej škole a školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca.

 

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri základnej škole vo výške 15,00 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca vopred spolu s nákladmi na nákup potravín. Stravníci v základnej škole, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 5 € paušálne..

 

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri materskej škole vo výške 15,00 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca vopred spolu s nákladmi na nákup potravín. Stravníci v materskej škole, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 5 € paušálne.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne uhrádzajú zamestnanci materskej školy a základnej školy a cudzí stravníci všetkých vekových kategórií vo výške skutočných režijných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla. Výšku príspevku určí riaditeľ školy.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady školskej jedálne za dieťa alebo žiaka, ktorému bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (v zmysle Oznámenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o priznaní dotácie na stravu).

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka a cudzím stravníkom nevracia.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2023 Veľkosť: 3.14 MB Formát: pdf Dátum: 1.3.2023
Informácia o poskytnutí dotácie Veľkosť: 582 kB Formát: pdf Dátum: 11.9.2023
Žiadosť o poskytnutie dotácie – Návratka Veľkosť: 543 kB Formát: pdf Dátum: 11.9.2023