Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školský klub detí

Zabezpečuje pre žiakov podľa svojho výchovného programu činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V prípade potreby zákonného zástupcu žiaka je v prevádzke i v čase prázdnin. Je súčasťou všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  a jeho činnosť je určená najmä pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v súlade so VZN č. 1 /2021 zo dňa 29.06.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Vrakuňa 

 

Mesačná suma predstavuje 20,00 €. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

Ak zákonný zástupca žiaka  písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka v školskom klube detí.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 2021 - úhrada poplatkov Veľkosť: 196.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022