Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestny úrad - kontakty

 

 • STAROSTA

Martin Kuruc
starosta@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4810

 

 

 • KANCELÁRIA STAROSTU

Zuzana Lešická
zuzana.lesicka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4810

 

 

 • ZÁSTUPCA STAROSTU

Ing. Zuzana Schwartzová
zuzana.schwartzova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3580

 

 

hovorca mestskej časti


Mgr. Simona Ivanova-Macejová
hovorca@vrakuna.sk
0948 750 531

 

referát kultúry a športu


Zuzana Šindlerová
zuzana.sindlerova@vrakuna.sk
02/32 37 35 82, 0948 854 589

 

 

 • MIESTNA KONTROLÓRKA

Ing. Alena Kaňková
alena.kankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4883, 0903 707 417

 

 

 • ÚTVAR PERSONÁLNEJ PRÁCE A MIEZD

Ing. Zlatica Braunová
zlatica.braunova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4842

 

 

 • ÚTVAR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Mariana Kaskötö
mariana.kaskoto@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4860, 0948 911 353

 

 

 • MATRIČNÝ ÚRAD

Gabriela Rajnová
gabriela.rajnova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4886, 0917 535 494

 

Mgr. Miroslava Karoľová
miroslava.karolova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4831, 0917 535 494

 

 

 • EVIDENCIA A HLÁSENIE POBYTU OBČANOV

Ivana Štubniaková
ivana.stubniakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4806

 

 • STAVEBNÝ ÚRAD

vedúca stavebného úradu

Ing. Jana Hanková
jana.hankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4881, 0911 545 541

 

Ing. Jarmila Figurová
jarmila.figurova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4820


Zuzana Štvrtecká
zuzana.stvrtecka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4826

 

Ing. Adriana Lesová
adriana.lesova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4823

 

Ing. Helena Pixová
helena.pixova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4865

 

Ing. Zuzana Karasová
zuzana.karasova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4808

 

 • PREDNOSTKA ÚRADU

Ing. Lýdia Adamovičová
lydia.adamovicova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4802, 0918 110 126

 

 

 • ODBOR VNÚTORNÝCH VECÍ

REFERÁT ORGANIZAČNÝ, SPRÁVY REGISTRATÚRY A INFORMATIZÁCIE

vedúca referátu  

Mgr. Petra Rerichová
petra.rerichova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4868


Andrea Tóthová
andrea.tothova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4811, 0903 707 013


Marián Šištík
marian.sistik@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4846


Anna Arendáriková
anna.arendarikova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4811

 • REFERÁT HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY

vedúca referátu  

Mgr. Denisa Sedmáková
denisa.sedmakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4807

Andrea Máleková
andrea.malekova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4889

Mgr. Danica Sailerová
danica.sailerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4861

 

 

 • ODBOR PRÁVNY A SPRÁVY MAJETKU

REFERÁT SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU


vedúca referátu

Mgr. Monika Dudová
monika.dudova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3572, 0904 477 726

 

Mgr. Nina Pachníková
nina.pachnikova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3571, 0948 208 750

 

REFERÁT PRÁVNY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


verejné obstarávanie


Ing. Lucia Jánošíková

lucia.janosikova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3578, 0902 119 209

právny referát

Mgr. Ondrej Volek
ondrej.volek@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4837, 0908 499 159

 

 • ODBOR EKONOMICKÝ

vedúca odboru
Ing. Katarína Hillerová
katarina.hillerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4830, 0908 710 033

 

 • REFERÁT MIESTNYCH DANÍ, PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ
  A PLATOBNÉHO STYKU

miestne dane
Ing. Monika Jablonická
monika.jablonicka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4833

 

Pokladňa

Darina Zemanová
darina.zemanova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4839

 

 

 • REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA, ROZPOČTU, EKONOMIKY ŠKÔL
  A ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ

účtovníctvo a rozpočet

Ing. Lenka Tománeková
lenka.tomanekova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4866

Ing. Alexandra Zavada Kaňková
alexandra.kankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4834

Darina Zemanová
darina.zemanova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4840

ekonomika škôl a školských zariadení

Lenka Hirniaková
lenka.hirniakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4840

 

 

 • ODBOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA  A INVESTÍCIÍ

REFERÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, STRATÉGIE A PROJEKTOV


Mgr. Adriana Kuzmová
adriana.kuzmova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3576, 0948 929 856

 

 

REFERÁT INVESTICIÍ, OBNOVY A ÚDRŽBY OBJEKTOV

Ing. Lucia Slebodníková
lucia.slebodnikova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3577, 0948 134 595

Ing. Martina Štefanková
martina.stefankova@vrakuna.sk
 +421 (2) 3237 3583, 0917 535 182

 

 

 

 • ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

 

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA


vedúca referátu


Mgr. Rastislava Mihóková
rastislava.mihokova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3573, 0948 138 316

 

odpadové hospodárstvo

Mgr. Michal Opálený
michal.opaleny@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3574, 0948 138 316

 

 

REFERÁT VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

 

verejnoprospešné služby


Ing. Ján Lalík
jan.lalik@vrakuna.sk
+421 (2) 4524 5565, 0911 543 541

 

REFERÁT DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 

vedúca referátu

Mgr. Margita Brynkusová
margita.brynkusova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4821, 0911 544 541

 

vyhradené parkovanie

Karin Hinza
karin.hinza@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4825

 

 • ODBOR ŠKOLSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ

 

vedúca odboru

Mgr. Miroslava Galajdová
miroslava.galajdova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4864, 0903 863 764

 

REFERÁT PREVÁDZKY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, DETSKÝCH IHRÍSK, ŠKOLSKÝ ÚRAD

 

školský úrad


Ing. Anna Murcinová
anna.murcinova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4880

Mgr. Iveta Wildová
iveta.wildova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4880

+421 908 428 879

 

knižnica


Mgr. Tatiana Čechová
tatiana.cechova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047

+421 908 428 851

Mgr. Hana Szabóová
hana.szaboova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047

Ing. Petra Badušková
petra.baduskova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047

Mgr. Zuzana Hatala
zuzana.hatala@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047

centrum voľného času

 centrumtvorivosti@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4888

 

Aneta Timková

aneta.timkova@vrakuna.sk

centrumtvorivosti@vrakuna.sk

+421 (2) 4020 4888

 

 

 • REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A NÁJOMNÝCH BYTOV

 

vedúca referátu

Mgr. Iveta Pochlopeňová
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4887, 0910 996 337


Mgr. Zuzana Reisenbüchlerová
zuzana.reisenbuchlerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4884, 0911 115 715

Mgr. Martina Hupková
martina.hupkova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4836

Mgr. Iveta Horváthová
 iveta.horvathova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4827

 

 • JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV


Ladislav Horváth, Ingrid Kappelová
+421 (2) 5262 3202

 

 

 • OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA


Mgr. Iveta Pochlopeňová
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4887, 0910 996 337

 

 

 • SOCIÁLNA VÝDAJŇA


Ingrid Kappelová
+421 (2) 4552 4047