Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Telefónny zoznam úradu

 

 

 

Priezvisko,

meno, titul

Útvar

Kancelária

Klapka

Mobil

Email

ADAMOVIČOVÁ Lýdia, Ing. Prednostka úradu

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 3

02/40204802 0918110126 lydia.adamovicova@vrakuna.sk
ARENDÁRIKOVÁ Anna Referát organizačný, správy registratúry a informatizácie č. 133, príz. 02/40204811   anna.arendarikova@vrakuna.sk
BADUŠKOVÁ Petra, Ing. knižnica   02/45524047   petra.baduskova@vrakuna.sk
BRAUNOVÁ Zlatica, Ing. Referát personálnej práce a miezd č. 202, 1.pos. 02/40204842   zlatica.braunova@vrakuna.sk
BRYNKUSOVÁ Margita, Mgr. Vedúca – Referát dopravy a pozemných komunikácií č. 212, 1 pos. 02/40204821 0911544541 margita.brynkusova@vrakuna.sk
ČECHOVÁ Tatiana, Mgr.

Knižnica

Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk, školský úrad

  02/45524047  0908428851 tatiana.cechova@vrakuna.sk
DUDOVÁ Monika, Mgr. Vedúca – referát správy nehnuteľného majetku

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 8

02/32373572 0904477726 monika.dudova@vrakuna.sk
FIGUROVÁ Jarmila, Ing. Stavebný úrad č. 211, 1.pos. 02/40204820   jarmila.figurova@vrakuna.sk
GALAJDOVÁ Miroslava, Mgr. Vedúca - Odbor školstva a sociálnych vecí č. 203, 1.pos. 02/40204864 0903863764 miroslava.galajdova@vrakuna.sk
HANKOVÁ Jana, Ing. Vedúca Stavebného úradu č. 209, 1.pos. 02/40204881 0911545541 jana.hankova@vrakuna.sk
HILLEROVÁ Katarína, Ing. Vedúca – Odbor ekonomický č. 223, 1.pos. 02/40204830   katarina.hillerova@vrakuna.sk
HINZA Karin Referát dopravy a pozemných komunikácií č. 110, príz. 02/40204825   karin.hinza@vrakuna.sk
HIRNIAKOVÁ Lenka Referát účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl a školských zariadení č. 225, 1.pos. 02/40204840   lenka.hirniakova@vrakuna.sk
HORVÁTHOVÁ Iveta Mgr. Referát sociálnych služieb a nájomných bytov č. 205, 1.pos. 02/40204827   iveta.horvathova@vrakuna.sk
HUPKOVÁ Martina Mgr.
Referát sociálnych služieb a nájomných bytov č. 205, 1.pos. 02/40204836   martina.hupkova@vrakuna.sk
IVANKOVÁ – MACEJOVÁ Simona, Mgr. Hovorca Poľnohospodárska ul. 27/B     hovorca@vrakuna.sk
JABLONICKÁ Monika, Ing. Referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku č. 106, príz. 02/40204833   monika.jablonicka@vrakuna.sk
JÁNOŠÍKOVÁ Lucia, Ing. Referát právny a verejného obstarávania

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 8

02/32373578 0902119209

lucia.janosikova@vrakuna.sk

 

KAŇKOVÁ Alena, Ing. Miestna kontrolórka č. 227, 1.pos. 02/40204883 0903707417 alena.kankova@vrakuna.sk
KAPPELOVÁ Ingrid Jedáleň pre dôchodcov. Jedáleň pre dôchodcov. 02/52623202    
Karasová Zuzana, Ing. Stavebný úrad  

02/40204808

 

zuzana.karasova@vrakuna.sk

KAROĽOVÁ Miroslava, Mgr. Matričný úrad č. 117 príz.

02/40204831

0917535494

  miroslava.karolova@vrakuna.sk
KASKÖTÖ Mariana Ing. Útvar krízového riadenia č. 205, 1.pos. 02/40204860 0948911353 mariana.kaskoto@vrakuna.sk
KURUC Martin, JUDr., Ing. Starosta

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 3

02/40204810   martin.kuruc@vrakuna.sk
KUZMOVÁ Adriana, Mgr. Referát regionálneho rozvoja, stratégie a projektov

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 5

02/32373576 0948929856 adriana.kuzmova@vrakuna.sk
LALÍK Ján, Ing. Referát verejno-prospešných služieb Stredisko verejno-prospešných služieb 02/45245565 0911543541 jan.lalik@vrakuna.sk
LESOVÁ Adriana, Ing. Stavebný úrad č. 210, 1.pos. 02/40204823   adriana.lesova@vrakuna.sk
LEŠICKÁ Zuzana Kancelária starostu

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 3

02/40204810   zuzana.lesicka@vrakuna.sk
MÁLEKOVÁ Andrea Referát hospodárskej správy podateľňa 02/40204889   andrea.malekova@vrakuna.sk
MIHÓKOVÁ Rastislava, Mgr. Vedúca – Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 7

02/32373573 0948138316 rastislava.mihokova@vrakuna.sk
MURCINOVÁ Anna Ing. Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk, školský úrad č. 205,1.pos. 02/40204880   anna.murcinova@vrakuna.sk
Opálený Michal Mgr.
Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva   02/32373574    michal.opaleny@vrakuna.sk
PIXOVÁ Helena, Ing. Stavebný úrad č. 210, 1.pos. 02/40204865   helena.pixova@vrakuna.sk
POCHLOPEŇOVÁ Iveta, Mgr. Vedúca – referát sociálnych služieb a nájomných bytov č. 130, príz. 02/40204887 0910996337 iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
PACHNÍKOVÁ Nina Mgr. Referát správy nehnuteľného majetku

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 8

02/32373571 0948 208 750 nina.pachnikova@vrakuna.sk
RAJNOVÁ Gabriela Matričný úrad č. 117, príz.

02/40204886

0917535494

  gabriela.rajnova@vrakuna.sk
REISENBÜCHLEROVÁ Zuzana, Mgr.

 

Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

č. 130, príz. 02/40204884 0911115715 zuzana.reisenbuchlerova@vrakuna.sk
RERICHOVÁ Petra, Mgr.

vedúca - Referát organizačný, správy registratúry a informatizácie

č. 223, 1.pos. 02/40204868   petra.rerichova@vrakuna.sk
SAILEROVÁ Danica, Mgr. Referát hospodárskej správy č. 226, 1.pos. 02/40204861   danica.sailerova@vrakuna.sk
SEDMÁKOVÁ Denisa
Vedúca –Referátu hospodárskej správy a majetku podateľňa 02/40204807    danisa.sedmakova@vrakuna.sk
SCHWARTZOVÁ Zuzana Ing. zástupkyňa starostu

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č.4

02/32373580   zuzana.schwartzova@vrakuna.sk
SLEBODNÍKOVÁ Lucia, Ing. Referát investícií, obnovy a údržby objektov

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 6

02/32373577 0948134595 lucia.slebodnikova@vrakuna.sk
SZABÓOVÁ Hana, Mgr.
knižnica

 

02/45524047   hana.szaboova@vrakuna.sk
ŠINDLEROVÁ Zuzana Referát kultúry a športu

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č.5

02/32 373 582 0948 854 589 zuzana.sindlerova@vrakuna.sk
ŠIŠTÍK Marián Referát organizačný, správy registratúry a informatizácie archív 02/40204846   marian.sistik@vrakuna.sk

ŠTEFANKOVÁ Martina, Mgr.

Referát investícií, obnovy a údržby objektov

Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č.6

02/32373583

0917535182 

martina.stefanova@vrakuna.sk

ŠTUBNIAKOVÁ Ivana Evidencia a hlásenie pobytu občanov č. 116, príz. 02/40204806   ivana.stubniakova@vrakuna.sk
ŠTVRTECKÁ Zuzana Stavebný úrad č. 211, 1.pos. 02/40204826   zuzana.stvrtecka@vrakuna.sk
ŠURINA Róbert Referát hospodárskej správy Zdravotné stredisko Bebravská   0905322075  
TIMKOVÁ Aneta Centrum tvorivosti č. 110 príz. 02/40204888   aneta.timkova@vrakuna.sk
TOMÁNEKOVÁ Lenka, Ing. Referát účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl a školských zariadení č. 206, 1.pos. 02/40204866   lenka.tomanekova@vrakuna.sk
TÓTHOVÁ Andrea Referát organizačný, správy registratúry a informatizácie archív 02/40204846 0903707013 andrea.tothova@vrakuna.sk

VOLEK Ondrej Mgr.

Odbor právny a správy majetku referát právny a verejn. obstarávania

č. 224, 1.pos.

 

02/40204837, 0908499159

 

ondrej.volek@vrakuna.sk

WILDOVÁ Iveta Mgr. Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk, školský úrad č. 205,1.pos. 02/40204880  0908428879 iveta.wildova@vrakuna.sk
ZAVADA Kaňková Alexandra Ing. Účtovníctvo a rozpočet  č. 222, 1.pos. 02/40204834   alexandra.kankova@vrakuna.sk

ZEMANOVÁ Darina

Referát účtovníctva, rozpočtu

č. 225, 1.pos.

02/40204840

 

darina.zemanova@vrakuna.sk