Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Telefónny zoznam úradu

 

 
 

Priezvisko,

meno, titul

Útvar

Kancelária

Klapka

Mobil

Email

ADAMOVIČOVÁ Lýdia, Ing. Prednostka úradu

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č. 3

02/40204802 0918110126 lydia.adamovicova@vrakuna.sk
ARENDÁRIKOVÁ Anna Referát organizačný, správy registratúry a informatizácie č. 133, príz. 02/40204811   anna.arendarikova@vrakuna.sk
BRAUNOVÁ Zlatica, Ing. Referát personálnej práce a miezd č. 202, 1.pos. 02/40204842   zlatica.braunova@vrakuna.sk
BRYNKUSOVÁ Margita, Mgr. Vedúca – Referát dopravy a pozemných komunikácií č. 212, 1 pos. 02/40204821 0911544541 margita.brynkusova@vrakuna.sk
ČECHOVÁ Tatiana, Mgr.

Knižnica

Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk, školský úrad

  02/45524047   tatiana.cechova@vrakuna.sk
DUDOVÁ Monika, Mgr. Vedúca – referát správy nehnuteľného majetku

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č. 8

02/32373572 0904477726 monika.dudova@vrakuna.sk
FIGUROVÁ Jarmila, Ing. Stavebný úrad č. 211, 1.pos. 02/40204820   jarmila.figurova@vrakuna.sk
GALAJDOVÁ Miroslava, Mgr. Vedúca - Odbor školstva a sociálnych vecí č. 203, 1.pos. 02/40204864 0903863764 miroslava.galajdova@vrakuna.sk
GRECOVÁ Lucia Mgr. Odbor ekonomický - pokladňa č. 107, príz. 02/40204839   lucia.grecova@vrakuna.sk
HANKOVÁ Jana, Ing. Vedúca Stavebného úradu č. 209, 1.pos. 02/40204881 0911545541 jana.hankova@vrakuna.sk
HILLEROVÁ Katarína, Ing. Vedúca – Odbor ekonomický č. 223, 1.pos. 02/40204830   katarina.hillerova@vrakuna.sk
HINZA Karin Referát dopravy a pozemných komunikácií č. 110, príz. 02/40204825   karin.hinza@vrakuna.sk
HIRNIAKOVÁ Lenka Referát účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl a školských zariadení č. 206, 1.pos. 02/40204840   lenka.hirniakova@vrakuna.sk
HORVÁTHOVÁ Iveta Mgr. Centrum voľného času a Sociálna výdajňa č. 205, 1.pos. 02/40204827   iveta.horvathova@vrakuna.sk
HUPKOVÁ Martina Mgr.
Referát sociálnych služieb a nájomných bytov č. 205, 1.pos. 02/40204836   martina.hupkova@vrakuna.sk
IVANKOVÁ – MACEJOVÁ Simona, Mgr. Hovorca Poľnohospodárska ul. 27/B     hovorca@vrakuna.sk
JABLONICKÁ Monika, Ing. Referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku č. 106, príz. 02/40204833   monika.jablonicka@vrakuna.sk
JAKUBÍKOVÁ Martina, JUDr
Odbor právny a správy majetku referát správy nehnuteľného majetku

 

02/32373575   martina.jakubkova@vrakuna.sk
JÁNOŠÍKOVÁ Lucia, Ing. Referát právny a verejného obstarávania

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č. 8

02/32373578 0902119209 lucia.janosikova@vrakuna.sk
KAŇKOVÁ Alena, Ing. Miestna kontrolórka č. 227, 1.pos. 02/40204883 0903707417 alena.kankova@vrakuna.sk

KAPPELOVÁ Ingrid

Referát životného prostredia, verejno-prospešných služieb a odpadového hospodárstva

Stredisko verejno-prospešných služieb 02/45245565 0948076618 ingrid.kappelova@vrakuna.sk
KAROĽOVÁ Miroslava, Mgr. Matričný úrad č. 117 príz. 02/40204831   miroslava.karolova@vrakuna.sk
KASKÖTÖ Mariana Ing. Útvar krízového riadenia č. 205, 1.pos. 02/40204860 0948911353 mariana.kaskoto@vrakuna.sk
KOCKOVÁ Oľga Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk, školský úrad č. 122, príz. 02/40204888   centrumtvorivosti@vrakuna.sk
KURUC Martin, JUDr., Ing. Starosta

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č. 3

02/40204810   martin.kuruc@vrakuna.sk
KUZMOVÁ Adriana, Mgr. Referát regionálneho rozvoja, stratégie a projektov

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č. 5

02/32373576 0948929856 adriana.kuzmova@vrakuna.sk
LALÍK Ján, Ing. Referát životného prostredia, verejno-prospešných služieb a odpadového hospodárstva Stredisko verejno-prospešných služieb 02/45245565 0911543541 jan.lalik@vrakuna.sk
LESOVÁ Adriana, Ing. Stavebný úrad č. 210, 1.pos. 02/40204823   adriana.lesova@vrakuna.sk
LEŠICKÁ Zuzana Kancelária starostu

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č. 3

02/40204810   zuzana.lesicka@vrakuna.sk
MALIŠKOVÁ Jana, Ing. Referát životného prostredia, verejno-prospešných služieb a odpadového hospodárstva Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 7 02/32373574   jana.maliskova@vrakuna.sk
MÁLEKOVÁ Andrea Referát hospodárskej správy č. 133, príz. 02/40204889   andrea.malekova@vrakuna.sk
MIHÓKOVÁ Rastislava, Mgr. Vedúca – Referát životného prostredia, verejno-prospešných služieb a odpadového hospodárstva

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č. 7

02/32373573 0948138316 rastislava.mihokova@vrakuna.sk
MURCINOVÁ Anna Ing. Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk, školský úrad č. 205,1.pos. 02/40204880   anna.murcinova@vrakuna.sk
NOJIČ Aneta Centrum tvorivosti č. 110 príz. 02/40204888   aneta.nojic@vrakuna.sk
PECHOVÁ Alžbeta Jedáleň pre dôchodcov jedáleň pre dôchodcov 02/52623202    
PIXOVÁ Helena, Ing. Stavebný úrad č. 210, 1.pos. 02/40204865   helena.pixova@vrakuna.sk
POCHLOPEŇOVÁ Iveta, Mgr. Vedúca – referát sociálnych služieb a nájomných bytov č. 130, príz. 02/40204887 0910996337 iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
PACHNÍKOVÁ Nina Mgr. Referát správy nehnuteľného majetku Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č. 8 02/32373571 0948 208 750 nina.pachnikova@vrakuna.sk
RAJNOVÁ Gabriela Matričný úrad č. 117, príz. 02/40204886   gabriela.rajnova@vrakuna.sk
REISENBÜCHLEROVÁ Zuzana, Mgr. Referát sociálnych služieb a nájomných bytov č. 130, príz. 02/40204884 0911115715 zuzana.reisenbuchlerova@vrakuna.sk
RERICHOVÁ Petra, Mgr. Referát organizačný, správy registratúry a informatizácie č. 223, 1.pos. 02/40204868   petra.rerichova@vrakuna.sk
SAILEROVÁ Danica, Mgr. Referát hospodárskej správy č. 226, 1.pos. 02/40204861   danica.sailerova@vrakuna.sk
SCHWARTZOVÁ Zuzana Ing. zástupkyňa starostu

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č.4

02/32373580   zuzana.schwartzova@vrakuna.sk
SLEBODNÍKOVÁ Lucia, Ing. Referát investícií, obnovy a údržby objektov

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č. 6

02/32373577 0948134595 lucia.slebodnikova@vrakuna.sk
STANOVÁ Alena Knižnica - Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk, školský úrad   02/45524047   alena.stanova@vrakuna.sk
ŠINDLEROVÁ Zuzana Referát kultúry a športu

Poľnohospodárska ul. 27/B,


kancelária č.5

02/32 373 582 0948 854 589 zuzana.sindlerova@vrakuna.sk
ŠIŠTÍK Marián Referát organizačný, správy registratúry a informatizácie č. 133, príz. 02/40204846   marian.sistik@vrakuna.sk
ŠTEFANKOVÁ Ľubica Ing. Referát životného prostredia, verejno-prospešných služieb a odpadového hospodárstva

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č.7

02/32373574   lubica.stefankova@vrakuna.sk
ŠTUBNIAKOVÁ Ivana Evidencia a hlásenie pobytu občanov č. 116, príz. 02/40204806   ivana.stubniakova@vrakuna.sk
ŠTVRTECKÁ Zuzana Stavebný úrad č. 211, 1.pos. 02/40204826   zuzana.stvrtecka@vrakuna.sk
ŠURINA Róbert Referát hospodárskej správy Zdravotné stredisko Bebravská   0905322075  
TOMÁNEKOVÁ Lenka, Ing. Referát účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl a školských zariadení č. 206, 1.pos. 02/40204866   lenka.tomanekova@vrakuna.sk
TÓTHOVÁ Andrea Referát organizačný, správy registratúry a informatizácie archív 02/40204811 0903707013 andrea.tothova@vrakuna.sk
VRÁBELOVÁ Mária Jedáleň pre dôchodcov jedáleň pre dôchodcov 02/52623202    
WILDOVÁ Iveta Bc. Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk, školský úrad č. 205,1.pos. 02/40204880   iveta.wildova@vrakuna.sk
ZEMANOVÁ Mária Sociálna výdajňa   02/45524047   zemanova.maria@vrakuna.sk
ŽÁK Bystrík Ing. Marketing média, kultúra a šport

Poľnohospodárska ul. 27/B,

kancelária č.4

02/32373580   bystrik.zak@vrakuna.sk