Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správy z vykonaných kontrol

Správy z rokov 2022 a 2021 nájdete  v priložených súboroch nižšie 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Správa č. 6-2023 z priebežnej kontroly plnenia uznesení Veľkosť: 17.6 MB Formát: pdf Dátum: 25.9.2023
Správa č.6/2022 z kontroly vedenia pokladnice miestneho úradu za I. polrok 2022 Veľkosť: 417.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2022
Správa 7/2022 z priebežnej kontroly plnenia uznesení Veľkosť: 1.43 MB Formát: pdf Dátum: 22.12.2022
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 13.12.2022 Veľkosť: 172 kB Formát: pdf Dátum: 15.2.2023
Správa č.8/2022 z kontroly v Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava Veľkosť: 939.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.2.2023
Správa č.2/2023 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2022 Veľkosť: 320.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.2.2023
Správa č.3/2023 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2022 Veľkosť: 526.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.5.2023
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 14.02.2023 Veľkosť: 176.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.5.2023
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 25.04.2022 Veľkosť: 172.8 kB Formát: pdf Dátum: 4.7.2023
Správa č. 4-2023 z kontroly poskytovania finančných výpomocí za rok 2022 Veľkosť: 482.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.9.2023
Správa č. 5-2023 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2023 Veľkosť: 277.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.9.2023
Správa č.5/2022 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2022 Veľkosť: 277.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2022
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 12.12.2023 Veľkosť: 167.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 27.06.2023 Veľkosť: 179.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 19.09.2023 Veľkosť: 177.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024
Správa 2-2024 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2023 Veľkosť: 257.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024
Správa 3-2024 - kontrola prevodov nehnuteľného majetku za rok 2023 Veľkosť: 292.1 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024
Správa 7-2023 z kontroly majetku hl.mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa- stavby Veľkosť: 735.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024
Správa č. 4-2024 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2023 Veľkosť: 489.9 kB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 13.02.2024 Veľkosť: 240.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 23.04.2024 Veľkosť: 180.7 kB Formát: pdf Dátum: 27.6.2024
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 08.12.2020 Veľkosť: 234.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Správa č. 4 2022 z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 v Materskej škole Kaméliová 10, Bratislava Veľkosť: 421.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2022
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 15.02.2022 Veľkosť: 169.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2022
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 07.12.2021 Veľkosť: 180.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2022
Správa č.2 2022 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2021 Veľkosť: 267.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2022
Správa č.3 2022 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2021 Veľkosť: 395.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2022
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 21.09.2021 Veľkosť: 212.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.9.2021
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 29.06.2021 Veľkosť: 223.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2021 Veľkosť: 223.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.04.2021 a 25.05.2021 Veľkosť: 168.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.04.2022 Veľkosť: 175.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2022
Správa č. 6 2021 z kontroly ZŠ Žitavská – kontrola príjmov a výdavkov Veľkosť: 805.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Správa č. 5 2021 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2021 Veľkosť: 271.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Správa č. 4 2021 z priebežnej kontroly plnenia uznesení Veľkosť: 263.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Príloha 1 k správe č. 4 2021 – vyhodnotenie prijatých uznesení Veľkosť: 772.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Príloha 2 k správe č. 4 2021 – vymedzenie uznesení Veľkosť: 145.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Správa č. 3 2021 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2020 Veľkosť: 458.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Správa č.2 2021 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2020 Veľkosť: 514.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva z 20.09.2022 a 10.11.2022 Veľkosť: 181 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2022
Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti z 28.06.2022 Veľkosť: 195.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2022