Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zoznamov nehnuteľného majetku

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Šíravská 7,  821 07 Bratislava

 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa  zverejňuje  zoznam nehnuteľného  majetku – pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta, ktorý je evidovaný v katastrálnom území Vrakuňa s vyznačením, ktorý pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta – aj v jeho správe, alebo je zverený do správy mestskej časti.

 

Nehnuteľný majetok – pozemky vo vlastníctve  hlavného mesta SR Bratislava

 

Na základe úlohy primátora hlavného mesta SR Bratislavy týkajúcej sa transparentnosti samosprávy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pripravil a zverejnil na www.bratislava.sk nehnuteľný majetok hlavného mesta evidovaný v katastrálnom operáte na listoch vlastníctva.

 

Nehnuteľný majetok mesta, t.j. pozemky sú evidované v piatich dátových súboroch:  OKRES_BA_I, OKRES_BA_II, OKRES_BA_III, OKRES_BA_IV a OKRES_BA_V.

 

Tieto súbory neobsahujú nehnuteľný majetok mesta, ktorý nie je evidovaný na listoch vlastníctva, ale tento sa  do súborov postupne dopĺňa bezprostredne po ukončení konaní o obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vyplývajúcich zo zákona SNR č. 180/1995 Z. z., alebo tiež po vykonaní zápisu záznamových listín. Tak ako v prípade katastrálneho operátu aj v prípade nehnuteľného majetku mesta ide o veľmi dynamickú oblasť, v ktorej každodenne prebieha množstvo zmien. Posledná aktualizácia údajových súborov bola vykonaná k dátumu: 31.12.2020 a preto sa pripúšťa možnosť nie úplného súladu s aktuálnymi údajmi evidovanými na správe katastra. (prevzaté z www.bratislava.sk). Údaje o pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Vrakuňa sú v prílohe od str. 305 – 352.

 

Zoznam pozemkov v priloženom dokumente 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zoznam pozemkov Veľkosť: 1.12 MB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022