Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum

Hlasovací preukaz

Podľa § 198 a § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov v znení neskorších predpisov, volič, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo svojom volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť o vydanie hlasovacieho preukazu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • Osobne – najneskôr posledný pracovný deň pre konaním referenda, t. j. 20.01.2023 do 12,00 hod. (piatok)
  • V listinnej forme tak, aby žiadosť bola doručená do 02.01.2023
  • Elektronicky (mailom) – najneskôr do 02.01.2023.

Žiadosť o hlasovací preukaz musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz.

Žiadosť sa zasiela nasledovne:

  • v elektronickej forme na adresu: ivana.stubniakova@vrakuna.sk
  • v listinnej forme doručenie poštou alebo osobne (počas úradných hodín) na adresu:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07  Bratislava, Ivana Štubniaková, ohlasovňa pobytu

 

Voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ale v čase referenda sa zdržiava v cudzine

Podľa § 208 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov v znení neskorších predpisov, volič, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ale v čase referenda sa zdržiava v cudzine, môže požiadať písomne alebo elektronicky mestskú časť o voľbu poštou.

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr do 02.12.2022 (na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada).

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta pobytu v cudzine

Žiadosť sa zasiela nasledovne:

  • v elektronickej forme na adresu: ivana.stubniakova@vrakuna.sk
  • v listinnej forme – doručenie poštou alebo osobne (počas úradných hodín) na adresu:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07  Bratislava, Ivana Štubniaková, ohlasovňa pobytu

 

Úvodné ustanovenia

Rozhodnutie o vyhlásení referenda 21.1.2023

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/  - Ústava SR

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/ - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

https://www.minv.sk/?r23-vzory1 – Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Volebné okrsky , volebné miestnosti a zoznam ulíc Veľkosť: 159.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2022
Rozhodnutie o vyhlásení referenda Veľkosť: 207.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2022
Delegovanie členov do okrskových komisií Veľkosť: 116.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2022
Źiadosť o voľbu poštou Veľkosť: 145.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2022
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Veľkosť: 87.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.11.2022
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21.januára 2023 Veľkosť: 127.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.1.2023
Informácie pre voliča Veľkosť: 126.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023