Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oceňovanie občanov

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 1.1.2020 pristúpila k možnosti odmeniť významných alebo zaslúžilých občanov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života jej obyvateľov udelením verejného ocenenia mestskej časti, za ich dosiahnuté vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej  činnosti, ak  svojou  prácou  a postojmi  prispeli k rozvoju mestskej časti alebo vynikajúco reprezentovali mestskú časť.

 

Návrhy na udelenie verejného ocenenia mestskej časti môžu podávať:

  • starosta
  • zástupca starostu
  • poslanci, komisie miestneho zastupiteľstva
  • obyvatelia mestskej časti samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení, organizácií, nadácií, združení, fondov alebo verejnoprávnych inštitúcií pôsobiacimi na území mestskej časti každoročne v termíne od 1.9. – 30.11.

 

Návrh osôb nominovaných na ocenenie musí obsahovať základné údaje o nominovanom občanovi a opis záslužnej činnosti, za ktorú má byť občan ocenený.

 

Všeobecné podmienky pre udelenie ocenenia:

  • za zásluhy v oblasti spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti,
  • za humanitnú a verejno-prospešnú činnosť, ktorá má pozitívny dopad na kvalitu života v mestskej časti,
  • za kultúrnu a umeleckú činnosť, ktorá obohacuje mestskú časť,
  • za športové výkony, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena mestskej časti,
  • za spoločenskú prácu vykonávanú nezištne v prospech mestskej časti.

 

 

Ocenenie schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na návrh komisie menovanej starostom.

 

Súbory na stiahnutie