Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dotácie z rozpočtu MČ

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2023 zo dňa 19.09.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa

 

 

 

Všeobecne prospešné služby:

 • zdravotná starostlivosť
 • sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť
 • charitatívna činnosť
 • tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt
 • tvorba a ochrana životného prostredia
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu
 • správa a údržba kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mestskej časti
 • voľnočasové aktivity detí a mládeže

 

 

 

Všeobecne prospešné účely:

 • realizácia o ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana zdravia
 • zachovanie prírodných hodnôt
 • rozvoj kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti
 • rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • vytváranie podmienok na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej spôsobilosti
 • plnenie individuálnej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou
 • prevádzkové náklady

 

 

 

Na podporu podnikania a zamestnanosti

Na účel poskytnutia dotácií na rok 2025 mestská vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v decembri 2024.


Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ Bratislava - Vrakuňa  je potrebné doručiť do 31.10.2024 na adresu Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava s uvedením „Dotácia mestskej časti 2025“.
Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá VZN č. 7/2023 , ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mestskej časti ( dokument je priložený nižšie )

 

 

 

UPOZORNENIE:

V zmysle VZN č. 7/2023  žiadateľ môže na konkrétnu činnosť alebo oblasť podať len jednu žiadosť o dotáciu na jeden príslušný kalendárny rok. Dotácia sa neposkytuje už na zrealizované projekty. Žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia len v prípade, že riadne vyúčtoval predchádzajúcu poskytnutú dotáciu v termíne podľa VZN.

 

 

 

 

Dotácia sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý:

 • ktorý nemá vyrovnané záväzky voči mestskej časti
 • ktorého žiadosť nespĺňa náležitosti stanovené týmto VZN
 • ktorý v minulosti porušil svoje záväzky pri použití dotácie
 • na činnosť politických strán, politických hnutí a ich koalícií
 • pre potreby nákupu alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
 • na poškodzovanie životného prostredia

 

Príslušné dokumenty nájdete v súboroch na stiahnutie 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2015 Veľkosť: 421.9 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2016 Veľkosť: 426.8 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2015 Veľkosť: 419.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2022 Veľkosť: 398.9 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2021 Veľkosť: 38.2 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2020 Veľkosť: 416.2 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2019 Veľkosť: 425.3 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2018 Veľkosť: 405.2 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2017 Veľkosť: 404.6 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2016 Veľkosť: 405 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2017 Veľkosť: 425.9 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2023 Veľkosť: 137.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.1.2023
Prehľad schválených dotácií na rok 2023 Veľkosť: 425.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2023
Prehľad neschválených dotácií na rok 2023 Veľkosť: 414.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2023
Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2023 Veľkosť: 348.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 2023 zo dňa 19.09.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Veľkosť: 458.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.10.2023
Prehľad neschválených žiadostí­ o dotácie na rok 2024 Veľkosť: 204.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2024
Prehľad schválených žiadostí­ o dotácie na rok 2024 Veľkosť: 292.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2024
Prehľad prijatých žiadostí­ o dotácie na rok 2024 Veľkosť: 381.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2024
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí­ o poskytnutie dotácie na rok 2024 Veľkosť: 413.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2024
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2018 Veľkosť: 423.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Pravidlá hodnotiacej komisie k dotáciám MČ Veľkosť: 139.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Vyhlásenie člena komisie Veľkosť: 154.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Kritéria na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie Veľkosť: 142.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Vyhodnotenie žiadostí na rok 2022 Veľkosť: 214 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Vyhodnotenie žiadostí na rok 2021 Veľkosť: 125.1 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2022 Veľkosť: 510.2 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2021 Veľkosť: 39.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2020 Veľkosť: 423.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2019 Veľkosť: 421.6 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Veľkosť: 424.6 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2017 Veľkosť: 424 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2016 Veľkosť: 423.6 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2015 Veľkosť: 422.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2022 Veľkosť: 513.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2021 Veľkosť: 37.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2020 Veľkosť: 425.7 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2019 Veľkosť: 418.6 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2018 Veľkosť: 423.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022