Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného so zmenou v užívaní časti stavby

SÚBOR
Dátum: 19.01.2024
Autor: Webmaster
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného so zmenou v užívaní časti stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného so zmenou v užívaní časti stavby

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, stavebný úrad prijal dňa 10.01.2024 žiadosť Mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová ulica č. 21, 827 05 Bratislava, o vydanie stavebného povolenia a zmenu účelu využitia časti stavby, pôvodne nebytové skladové priestory a práčovňa

na: „Denné centrum pre seniorov a výdajňa stravy“

navrhovateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová ulica č. 21, 827 05 Bratislava

IČO: 00603155

miesto stavby: v Bratislave, v bytovom dome na Kašmírskej ul. č. 17, 19, 21, 23, stavba so súp.

č. 4583, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 14814/290, 14814/291, 14814/292

a 14814/293, katastrálne územie Trnávka,

prízemie: nebytový priestor č. 904 vchod Kašmírska 21 a nebytový priestor č. 905

vchod Kašmírska 23

druh stavby: zmena dokončenej stavby-stavebné úpravy a zmena účelu využitia časti stavby

účel stavby: nezmenený, bytová budova, bytový dom, nebytové priestory prízemie č. 904 a č. 905 (nový účel denné centrum pre seniorova výdajňa stravy).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného so zmenou v užívaní časti stavby Veľkosť: 1.85 MB Formát: pdf Dátum: 19.1.2024