Poslanci miestneho zastupiteľstva

Novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
pre volebné obdobie 2014 – 2018

 

Volebný obvod číslo 1

Bc. Michal Behúň

riaditeľ pobočky banky

predseda Komisie sociálnej

PhDr. Stanislav Bruna

odborník na eurofondy

zástupca starostu

Ing. Tomáš Galo

elektrotechnický inžinier

podpredseda Komisie finančnej

Ing. Michal Hrapko

odborník na obstarávanie

člen Komisie finančnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Ing. Oľga Kubalíková

ekonómka

členka Komisie podnikateľskej a legislatívnej, členka Komisia pre kultúru a školstvo

Ing. Ladislav Kugler

projektový manažér

predseda Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Ing. Anna Murcinová

pedagogička

podpredsedníčka Komisie sociálnej, členka Komisie pre kultúru a školstvo

Ing. Zuzana Schwartzová

manažérka

členka Komisie finančnej, podpredsedníčka Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Ing. Juraj Štubniak

manažér

člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

 

Volebný obvod číslo 2

Ing. Ľubomír Czaja

energetický audítor

predseda Komisie finančnej

Mgr. Art. Jana Némethová

riaditeľka umeleckej školy

členka Komisie finančnej

Bc., Mgr. Marek Pospíchal

projektový manažér

podpredseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie sociálnej

Mgr. Pavol Prikryl

publicista, novinár

člen Komisie sociálnej, podpredseda Komisie pre kultúru a školstvo

Ing. Milan Šindler

konateľ spoločnosti

predseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Ing., Mgr. Marek Zajíček

projektový manažér

člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, predseda Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

 

 

 

X