Poslanci miestneho zastupiteľstva

Novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
pre volebné obdobie 2014 – 2018

 

Volebný obvod číslo 1 – patria k nemu ulice:

Amarelková, Anízová, Arménska, Bazalková, Blatúchová, Bodliaková, Borovicová, Brezová, Bučinová,Čakanková, Čučoriedková, Domašská, Egrešová, EstónskaGagarinová, Hlohová, Horcová, Hradská,Hrušovská, Ihličnatá, Imelová, Irisová, Magnoliová,

Jazmínová, Jedľová, Jesienková, Kalinová, Kaméliová, Kosodrevinová, Kríková, Krokusová, Leknová, Levanduľová, Majerská, Majoránová, Maková, Malodunajská, Margarétová, Marhuľová, Modricová, MostnáNechtíková,

Orgovánová, Orchideová, Osiková, Ostružinová, Pod gaštanmi, Palinová, Píniová, Pod agátmi, Podunajská, Platanová, Podbeľová, Podpriehradná, PoľnohospodárskaPrasličková, Priehradná, Ráztočná, Repíková, Rebarborová, Ríbezľová, Rajecká, Rascová,

Skoroceľová, Slnečnicová, Šíravská, ŠípováTymiánová, Vŕbová, Žihľavová, Železničná, obyvatelia s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Poslanci :

Bc. Michal Behúň

riaditeľ pobočky banky

predseda Komisie sociálnej
KDH

PhDr. Stanislav Bruna

odborník na eurofondy

zástupca starostu
SDKÚ_DS

 

Ing. Tomáš Galo

elektrotechnický inžinier

podpredseda Komisie finančnej
SaS

Ing. Michal Hrapko

odborník na obstarávanie

člen Komisie finančnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie
bez politickej príslušnosti

 

Ing. Oľga Kubalíková

ekonómka

členka Komisie podnikateľskej a legislatívnej, členka Komisia pre kultúru a školstvo
Most-Híd

 

Ing. Ladislav Kugler

projektový manažér

predseda Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie
SDKÚ-DS

 

Ing. Anna Murcinová

pedagogička

podpredsedníčka Komisie sociálnej, členka Komisie pre kultúru a školstvo
bez politickej príslušnosti

 

Ing. Zuzana Schwartzová

manažérka

členka Komisie finančnej, podpredsedníčka Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie
SMK

Ing. Juraj Štubniak

manažér

člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu
bez politickej príslušnosti

 

 

Volebný obvod číslo 2 – patria k nemu ulice:

Bebravská, Bodvianska, Čiernovodská, ČiližskáDvojkrížna, Hnilecká, Kazanská, Rajčianska, Slatinská,Toplianska, Toryská, Vážska, Žitavská.

Poslanci :

Ing. Ľubomír Czaja

energetický audítor

predseda Komisie finančnej
KDH

 

Mgr. Art. Jana Némethová

riaditeľka umeleckej školy

členka Komisie finančnej
SDKÚ-DS

 

Bc., Mgr. Marek Pospíchal

projektový manažér

podpredseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie sociálnej
SMER-SD

 

Mgr. Pavol Prikryl

publicista, novinár

člen Komisie sociálnej, podpredseda Komisie pre kultúru a školstvo
KDH

 

 

Ing. Milan Šindler

konateľ spoločnosti

predseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie
KDH

 

Ing. JUDr. Marek Zajíček

projektový manažér

člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, predseda Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu
Zmena zdola

 

 

X