Poslanci miestneho zastupiteľstva

Novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
pre volebné obdobie 2014 – 2018

 

Volebný obvod číslo 1

Bc. Michal Behúň

riaditeľ pobočky banky

predseda Komisie sociálnej

  PhDr. Stanislav Bruna

  odborník na eurofondy

  zástupca starostu

   Ing. Tomáš Galo

   elektrotechnický inžinier

   podpredseda Komisie finančnej

    Ing. Michal Hrapko

    odborník na obstarávanie

    člen Komisie finančnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

     Ing. Oľga Kubalíková

     ekonómka

     členka Komisie podnikateľskej a legislatívnej, členka Komisia pre kultúru a školstvo

      Ing. Ladislav Kugler

      projektový manažér

      predseda Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

       Ing. Anna Murcinová

       pedagogička

       podpredsedníčka Komisie sociálnej, členka Komisie pre kultúru a školstvo

        Ing. Zuzana Schwartzová

        manažérka

        členka Komisie finančnej, podpredsedníčka Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

         Ing. Juraj Štubniak

         manažér

         člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

           

          Volebný obvod číslo 2

          Ing. Ľubomír Czaja

          energetický audítor

          predseda Komisie finančnej

           Mgr. Art. Jana Némethová

           riaditeľka umeleckej školy

           členka Komisie finančnej

            Bc., Mgr. Marek Pospíchal

            projektový manažér

            podpredseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie sociálnej

             Mgr. Pavol Prikryl

             publicista, novinár

             člen Komisie sociálnej, podpredseda Komisie pre kultúru a školstvo

              Ing. Milan Šindler

              konateľ spoločnosti

              predseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

               Ing., Mgr. Marek Zajíček

               projektový manažér

               člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, predseda Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu