slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Zberný dvor opäť otvorený od 2.3.2015

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude opäť otvorený od 2.3.2015
 
Prevádzkový poriadok (link)
Prevádzková doba (link)

Menovanie zástupcu starostu MČ

Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa menoval za svojho zástupcu  od 1.2.2015  p. poslanca PhDr. Stanislava Brunu

Zmena organizačnej štruktúry MÚ MČ

Oznámenie o zverejnení návrhu ROEP-u v k. ú. Vrakuňa

Umiestnenie veľkokapacitných kontainerov a otváracia doba zberného dvora

Harmonogram dezinfekcie a čistenia 1 100 l zberných nádob

Harmonogram dezinfekcie a čistenia 1 100 l zberných nádob v bytových domoch  uvedených mestských častí v roku 2015

Rozhodnutie o dodatočnom povolení

Oznámenie o uložení zásielky

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. SP/2352/7975/2014/SÚ/JF-6 zo dňa 18.02.2015 na internetovej stránke mestskej časti :
zmena dokončenej stavby rekreačného objektu : prístavba, nadstavba a stavebné úpravy záhradného domu stavebník : Ing. Pavel Gežík, PhD., ul. Fraňa Kráľa 485, 033 01 Liptovský Mikuláš miesto stavby : záhradkárska osada Lesík, Brezová ulica, Bratislava, záhradná chata súpisné č. 8815 na parcele č. 886/43 a parcela č. 886/189, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Pozvánka na informatívne stretnutie (obj. 221)

Pozvánka na informatívne stretnutie ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dotknutých výstavbou diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7

Národná diaľničná spoločnosť a.s. si Vás dovoľuje pozvať na informatívne stretnutie s vlastníkmi pozemkov dotknutých výstavbou diaľnice D4, ktoré sa uskutoční  v  Polyfunkčnom objekte „221“ na Poľnohospodárskej ul. 27 B v stredu

18. marca 2015 o 18.00 hod.

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal