Najnovší oznam

sklad

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nesúhlasí s vybudovaním zberného dvoru nebezpečného odpadu vo Vrakuni

V ostatnom čase sa vo Vrakuni diskutovalo o vybudovaní medziskladu nebezpečných odpadov a odpadov z kovov v areáli Zberni odpadov AVE SK odpadové hospodárstvo na Majerskej ulici. Učelom navrhovanej činnosti je v dotknutej lokalite vybudovanie a prevádzkovanie zberu nebezpečných ...

Viac info
Všetky oznamy