Najnovší oznam

skladka_CHZJD

Oznámenie o začatí konania, skládka CHZJD

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže. Súčasťou Oznámenia o začatí konania je aj zverejnenie Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, ktorý je verejne prístupný ...

Viac info
Všetky oznamy