slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Informácia o čase a mieste konania volieb

I N F O R M Á C I A
o čase a mieste konania referenda ktoré sa koná dňa 7.2.2015

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 546/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Referendum sa uskutoční:
v sobotu 7. 2. 2015 od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Oznámenie o zverejnení návrhu ROEP-u v k. ú. Vrakuňa

Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení zásielky

Zápis detí šk.r. 2015/2016

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej posobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v 13. 2. 2015 od 14:30 do 18.00 hav sobotu 14. 2. 2015 od 8:00 do 12:00 h.
Pri zápise dieťaťa je potrebné predložiť;

Pozvánky na rokovania MZ MČ

Pozvánka na rokovanie MZ MČ dňa 27.01.2015 o 9:00 hod. (otvoriť dokument)

 

Verejná vyhláška

Odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ÚR/2151/8627/2014/JF-146 zo dňa 11.11.2014, ktorým bola umiestnená stavba :

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. ZAM/2355/9775/2014/SÚ/JF-1, zo dňa 13.01.2015, zamietnutie návrhu na zmenu územného rozhodnutia na stavbu : “ Výstavba nájomných bytov Horné diely – Ráztočná ul. Vrakuňa” a vydanie zmeneného rozhodnutia o umiestnení stavby : „ Obytný celok Vrakuňa – Horné diely, Malý Dunaj II “ v členení na stavebné objekty :

Informácia o činnosti v rafinérii

Oznámenie o uložení zásielky

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal