slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí

Miestna volebná komisia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Miestna volebná komisia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na základe zápisnice o výsledku volieb konaných 15. novembra 2014

v y h l a s u j e, že

a) za starostu mestskej časti bol zvolený

JUDr., Ing. Martin Kuruc, nezávislý kandidát

Oznámenie o zverejnení návrhu ROEP-u v k. ú. Vrakuňa

Zberný dvor zatvorený od 1.12. do 15.1

Verejná vyhláška

stavba : „ Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, v členení na stavebné objekty :
SO 1 Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál,
SO 2 Komunikácie a spevnené plochy,
SO 3 Vodovodná prípojka,
SO 4 Kanalizačná prípojka,
SO 5 Plynovodná prípojka a
SO 6 Prípojka NN,
na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906  (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa.
stavebník – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, IČO : 42363918, Stupavská 1, 83106 Bratislava
 

Oznámenie o uložení zásielok

Verejná vyhláška

Vec :     „ Obytný celok Vrakuňa – Horné diely, Malý Dunaj II “ Amarelková ulica, Bratislava, na pozemkoch parcelné č. 3413/18 a 3413/53, dopravné  a technické vybavenie súvisiace so stavbou   na pozemkoch parcelné č. 3413/45, 3413/46, 3413/51, 3413/65, 3413/72, 3413/92, 3413/115  a 3413/116 a 3439/9, kat. územie Vrakuňa

Oznámenie o začatí územného konania

Generálny pardon BVS

 

Výsledky komunálnych volieb

Oznámenie o uložení zásielky

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal