slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

ANKETOVÝ LÍSTOK

Vážení občania!

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa pripravuje v súvislosti s novým programovým obdobím pre fondy EU na roky 2014 – 2020 vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti.

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do pripravenej ankety vyplnením lístka a vyjadriť tak svoj názor na smerovanie ďalšieho rozvoja našej mestskej časti. Povedzte čo podporujete, čomu dávate prednosť a čomu naopak dôležitosť neprikladáte

ďalej k vyplneniu anketového lístka (link)

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu MČ

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ZAM/2355/9775/2014/SÚ/JF-1 zo dňa 13.01.2015 na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky oddelenie ŠSS, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava
 

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie č. 982/4263/2015/2/Go zo dňa 22. 4. 2015 o začatí územného konania líniovej stavby „FTTH Bratislava – Kosodrevinová“, ulice: Ráztočná, Kosodrevinová, Jazmínová, stavebník: Slovak Telekom, a. s. Bratislava, zast.: MAVIX s. r. o., Bratislava.
 
Celý dokument (link)

Pozvánka na rokovanie MZ MČ

Pozvánka na rokovanie dňa 28.04.2015 (otvoriť dokument)

Výsledky hlasovania občanov (revitalizácia - Slatinská)

Važení občania, dovoľujeme si vam prezentovať výsledky vášho hlasovania o podobe osadenia  herných prvkov pre deti, parkového mobiliáru, vybudovania chodníka a výsadbe stromov a krov. Za víťazný návrh ste určili variant „B“.  

Dovoľujeme si tiež , informovať vás o najbližšich procesných krokoch, ktoré v súvislosti s realizáciou projektu budú  nasledovať.

Vyhodnotenie najaktívnejšieho čitateľa

Dňa 17. marca 2015 sa v našej knižnici konalo vyhodnotenie najaktívnejšieho čitateľa za rok 2014. Okrem starostu Martina Kuruca, ktorý deťom odovzdával ceny, boli hosťami aj metodička pre školské knižnice Mgr. Rozália Cenigová zo Slovenskej pedagogickej knižnice a členka kultúrnej komisie Ing. Mária Stanová (kultúrna komisia). Pracovníčky knižnice si pripravili pre všetkých zúčastnených veľmi príjemný program. O hudobnú vložku sa postarala skupina Aparát (Samuel  Horváth, Adam Sedlačko a Adrián Fajd) a lektor Adrián Fajd a jeho žiak Maximilián Macháček zahrali na gitare.

Tags: 

Rozhodnutie o zastavení územného konania

Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby Nájomný bytový dom Vrakuňa na Žitavskej ulici v Bratislave na parcele 3605/1, 3605/2, k. ú. Vrakuňa, navrhovateľovi: Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.
 
Celý dokument (link)

Stavanie vrakunského mája

Deň matiek

Výsledky prvého kola hlasovania k riešeniu dopravnej situácie

Vážení spoluobčania,
 
na základe spoločných rokovaní a následne predloženého návrhu riešenia dopravnej situácie na uvedených a priľahlých uliciach v m.č. Bratislava – Vrakuňa, zverejneného k pripomienkovaniu na webovej stránke mestskej časti, boli na základe všetkých pripomienok vybrané tieto tri návrhy (odporúčania) :

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal