slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

PETÍCIA za urýchlené začatie výstavby D4 a R7

PETÍCIA

za urýchlené začatie výstavby diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7

 

zmena výpožičných hodín počas leta 2015

Vážení čitatelia, oznamujeme vám zmenu výpožičných hodín počas leta 2015, zmena nastáva od 1. júla 2015 a potrvá do 31. augusta 2015. Knižnica MČ Bratislava - Vrakuňa bude otvorená nasledovne:
 
Deň                   Výpožičná doba

Pondelok                               14,00 - 19,00
Utorok              8,00 - 11,00  
Streda              7,00 - 11,00    13,00 - 15,00
Štvrtok             8,00 - 11,00   
Piatok              8,00 - 11,00                         

Dovolenka  24. 8. - 31. 8.
 

Tags: 

oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním č. Oz/243/590/2015/SÚ/KE zo dňa 15.06.2015

zmena dokončenej stavby:  „Stavebné úpravy bytu“ byt č. 4 na 2. poschodí v bytovom dome na Stavbárskej 46 v     Bratislave
stavebník:   Jana   M a l á , Stavbárska 46, 821 07 Bratislava
              miesto stavby:   Stavbárska 46, Bratislava
Celý dokument (link)

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Stravovanie dôchodcov
 
Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2015 - 05.06.2015 pod zn. 12543-MSS
 
Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na: 
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151559

Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava - Vrakuňa pre prepojenie na IIS Bratislavy
 
Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2015 - 03.06.2015
 
Uverejnená v profile verejného obstarávania na:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151289

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky: Zabezpečenie nevyhnutných opráv a havarijných stavov
 
Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2015 - 11.06.2015
 
Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151566
 

Oznam o predaji

V súlade s § 9a , ods. 8, písm. d/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mestská časť Bratislava – Vrakuňa predáva hnuteľný majetok :
 
- Nákladné motorové vozidlo zn. LIAZ 150.260 - L, evidenčné číslo: BA -106 JY,
rok výroby 1989 (26 ročné, nepojazdné )
so zostatkovou cenou 0,00 Eur k 31.5.2015, s počtom podľa tachometra najazdených 79 765 km, podľa znaleckého posudku č. 17/2015 zo dňa 31.3.2015 - všeobecná hodnota vozidla ku dňu hodnotenia bola 496,00 Eur bez DPH, 595,20 Eur s DPH,

Zámer prenechania majetku

Zámer prenechania majetku  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zmysle  v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa  v budove na Železničnej ul. č. 6, 821 07 Bratislava v prospech  Súkromnej základnej umeleckej školy , so sídlom na Železničnej ul. č. 14, 821 07 Bratislava
 
Celý dokument (link)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

Oznámenie o výrube drevín

Žiadateľ : FORMAT  spol. s.r.o.
výrub 1ks moruše na pozemku 19/1 vo vlastníctve Spoločnosti A4L s.r.o. na Šíravskej ul. z dôvodu rekonštrukcie budovy
 
Celý dokument (link)

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal