slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

PETÍCIA za urýchlené začatie výstavby D4 a R7

PETÍCIA

za urýchlené začatie výstavby diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7

 

ANKETOVÝ LÍSTOK

ANKETA SA UZATVÁRA 31. MÁJA 2015

Vážení občania!

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa pripravuje v súvislosti s novým programovým obdobím pre fondy EU na roky 2014 – 2020 vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti.

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do pripravenej ankety vyplnením lístka a vyjadriť tak svoj názor na smerovanie ďalšieho rozvoja našej mestskej časti. Povedzte čo podporujete, čomu dávate prednosť a čomu naopak dôležitosť neprikladáte

ďalej k vyplneniu anketového lístka (link)

VZN

Oznam Bratislavského letiska

Oznam o pravidelnej údržbe dráh
 
Celý dokument (link)

Rodinný piknik (deň detí)

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania č. Oz/1196/4972/2015/SÚ/JF zo dňa 12.05.2015
stavba : Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava – Vrakuňa
stavebníci : Martin KÚŠIK a Danka KÚŠIKOVÁ, obaja bytom Šermírska 1B, 160 00 Praha, v zastúpení ATAQ s.r.o., Donnerova 11, 841 05 Bratislava
miesto stavby : Bratislava - Vrakuňa, pozemky parcelné č. 886/6, 886/154, 886/155, 886/156, 887/1, 888/3, 3383/1, 3383/3, 3391/41 a 3411, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

na stavbu:        „Rodinný dom“
stavebníci:         Ing. Michal Balan a MUDr. Lucia Illéšová, obidvaja bytom Haburská 19,  821 01 Bratislava        
miesto stavby: na Čučoriedkovej ulici v Bratislave, stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1397/3 a prislúchajúca technická
                           vybavenosť na pozemkoch parc. č. 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1398, 1306, 1298, katastrálne územie Vrakuňa, Bratislava
druh stavby:      novostavba rodinného domu
účel stavby:       bytová budova, rodinný dom, 1 b.j.

Oznámenie o uložení zásielky

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Rozhodnutie – stavebné povolenie
 
na stavbu:          „Rodinný dom – Laguna 22“ s novou prípojkou NN, napojením vody na existujúcu studňu, domovej kanalizácie do novej
                           žumpy, oplotením a dvomi parkovacími státiami na spevnenej ploche
stavebník:          JUDr. Peter Turňanský, bytom Požiarnická 10,  082 22 Šarišské Michaľany
miesto stavby:  na Žihľavovej ulici v Bratislave, na pozemku parc. č. 3413/162 a prislúchajúca technická vybavenosť na pozemkoch parc.

Zámer prenechania majetku

Zámer  prenechania  majetku vo  vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe MČ  Bratislava-Vrakuňa,  v súlade  s ustanovením § 9a ods. 9  v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  formou priameho   nájmu.
 
Celý dokument (link)
 

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal