slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Schválený rozpočet na roky 2014-2016

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

Vyhradenie miest  a plochy v MČ Bratislava-Vrakuňa na umiestňovanie volebných plagátov  pre voľby do Európskeho parlamentu na území SR konané dňa  24.05.2014

Veľkonočný zajačik

Bláznivý apríl zmenil našu miestnu knižnicu na jednu veľkú králikáreň. Na chodbách i v regáloch medzi knižkami sa to hemžilo zajačikmi od výmyslu sveta. Jasné znamenie, že sa aj vo Vrakuni blíži Veľká noc. Výstava, ktorú zorganizovalo Centrum detskej tvorivosti pri MČ Bratislava – Vrakuňa mala veľký úspech. Čitatelia a návštevníci výstavy opúšťali brány komunitného centra s rozžiarenými očami. Vďaka ich hlasom sa rozhodlo o víťazovi v tejto výtvarnej súťaži.  Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehlo 16.4. od 10 h.

Štatistické zisťovanie od 14.4. do 30.6.2014

Beseda s prekladateľkou detských kníh

Apríl bol časom stretnutia našich školákov zo Žitavskej a Rajčianskej školy s prekladateľkou kníh pre mládež – Mgr. Janou Vlašičovou, ktorá nám prišla o svojej veľmi zaujímavej profesii porozprávať. Pani Vlašičová  pôvodne vyštudovala liečebnú pedagogiku, ale po skončení školy sa rozhodla doplniť si štátnicu aj z prekladateľstva a hneď po jej absolvovaní sa jej podarilo aj spolupracovať s vydavateľstvom Slovart, ktoré jej ponúka na preklad väčšinou knihy pre mládež, ale vo svojom zábere má aj odborné knihy pre širšiu verejnosť.

Tags: 

Vyhlásenie - VZN č. 1/2014

VZN Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 1/2014  zo dňa 14.04.2014 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 v súlade s § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
(link)

Veľkonočné tradície

Veľká noc sa blíži a tak sme 4. apríla zorganizovali v našom centre besedu s pani Dontovou. Tá žiakom zo školského klubu na  ZŠ Žitavská priblížila regionálne tradície obdobia Veľkej noci.
Deti si spolu s lektorkou pripomenuli ľudové piesne, pochovávali basu a vyskúšali tradičný čepiec. Výroba veľkonočných kvetov žiakov veľmi zaujala. Veríme, že aj vďaka tejto mimoriadne vydarenej besede si deti tohtoročnú Veľkú noc užijú.

Pozvánka na rokovanie dňa 14.04.2014 – v mimoriadnom termíne

Oznamujeme že pôvodne schválený termín rokovania  miestneho zastupiteľstva dňa 15. 4. 2014 sa ruší.
 
Ďalej k pozvánkam (link)

Spolupráca medzi knižnicami

Tags: 

Pozvánka na brigádu

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal