slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Zbierka na rekonštrukciu domu smútku

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu MČ

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu MČ Ba-Vrakuňa č. SP/2263/11357/2013/SU/Go-9 (92/2014) zo dňa 21. 3. 2014 , ktorým bolo vydané stavebníkom Ing. Petrovi Ondikovi a spol. stavebné povolenie pre stavbu RD na Kosodrevinovej ulici
 
Celý dokument (link)

Rozhodnutie

Rozhodnutie č. UR/211/625/2014/SU/Go-142 zo dňa 15. 7. 2014 - územné rozhodnutie o umiestnení stavby:
Novostavba RD, Poľnohospodárska ul., stavebníci: MUDr.
Marek Dráb a MUDr. Daniela Drábová.
 
Celý dokument (link)
 

Oznámenie konania o odstránení stavby

stavba:  „Nákupné centrum Žitava“
miesto stavby:  Žitavská ul. č. 3 v Bratislave, súp. č. 5044, na parc. č. 3605/1, katastrálne územie Vrakuňa
stavebník, vlastník:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
dôvod odstránenia:  uvoľnenie pozemku z dôvodu pripravovanej výstavby bytového domu.
 
Celý dokument (link)

Uznesenie č.691/2014

Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov pre voľbz do samosprávy MČ

Celý dokument (link)

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania
č. Oz/2031/7965/2014/SÚ/KE, zo dňa Bratislava 16.07.2014

Vec: Stavebný objekty: SO 02-Vodovod, SO 03-Kanalizácia, SO 04-VN prípojka, SO 05-Trafostanica, SO 06-NN rozvody, SO 07-Vonkajšie osvetlenie, SO 08-STL plynovod, KT-UPC, SO 11-Sadové úpravy, k IBV Ráztočná ul. Bratislava, na pozemku parc. č. 3212/80, 3212/53, 3213/8, 3222/14, 3222/15, 3222/16, 3223/22, 3212/79, 3222/13, 3223/23, 3223/1, 3223/2, kat. územie Vrakuňa Bratislava

Verejná vyhláška

Vec :  Zmena dokončenej stavby záhradnej chaty – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy, Bratislava, Ihličnatá ulica, záhradná chata súpisné č. 9550 na parcele č. 3435/5 a parcela č. 3435/4, kat. územie Vrakuňa - Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním
          
stavebník : Viliam BERNÁT, Hanácka 3405/2, 821 04 Bratislava
stavba : zmena dokončenej  stavby záhradnej chaty – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy, Bratislava, Ihličnatá ulica, záhradná chata súpisné č. 9550 na parcele č. 3435/5 a parcela č. 3435/4, kat. územie Vrakuňa

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

č. Dopr. Oz/1786/5374/2014/SÚ/KE, zo dňa Bratislava 08.07.2014

Vec: Stavebný objekt: SO 01.2 - Cesty chodníky k IBV Ráztočná ul. Bratislava, na pozemku parc. č. 3210/11, 3212/80, 3213/9, 3222/14, 3222/15, 3223/22, 3212/79, 3222/13, 3223/23, 3223/1, 3223/2, kat. územie Vrakuňa Bratislava

stavebník: ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o., Novodvorská 10A, 841 02 Bratislava
miesto stavby: Ráztočná ul. Bratislava
 
Celý dokument (link)

Letné tvorivé dielne

Od pondelka 30.6. do 7.7. 2014 mali všetky prázdninujúce deti možnosť, navštíviť tvorivé keramické dielne. Túto možnosť využilo 21 detí a spod ich rúk vznikli nádherné hlinené diela – vázičky, zvieratká, srdiečka či ozdôbky. V auguste plánujeme otvoriť ďalšie tvorivé dielne, aby si deti mohli tieto výrobky oglazovať. Pre bližšie informácie telefonujte na t.č.: 02/45 52 60 30 alebo píšte na centrumtvorivosti@gmail.com  

S rozprávkou na hrad

Počas tohtoročných letných dní sa nám podarilo zorganizovať exkurziu na bratislavský hrad. Aby sme naše historické pamiatky urobili pre deti ešte trošku zaujímavejšie, odeli sme ich     do rozprávok od Márie Ďuríčkovej. A príroda nám pomáhala – v noci pršalo, hrmelo a blýskalo sa, presne ako v príbehu „Stolček“. Ráno sa však vyčasilo a my sme sa aj bez dáždnika mohli vybrať za krásami starého mesta. Na tráve hradného kopca sme si porozprávali príbeh o hradnej panej, Strigani z Vrakune a Klingorovi.

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal