Najnovší oznam

kontajner

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Jesenné upratovanie rok 2016 a umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách V zmysle § 4 VZN č.1/2015 MČ Bratislava – Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné ...

Viac info
Všetky oznamy