Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam k vyhlásenej OVS na nájom objektu Vážska 32 v Bratislave

Dátum: 18.01.2022
Autor: Mestská časť Vrakuňa

Oznamujeme,  že mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu na Vážskej 32 v Bratislave  zo dňa 8.12.2021 zverejnenej na www.vrakuna.sk v sekcii zverejňovanie – obchodné verejné súťažedoplnila a upresnila znenie súťažnej podmienky účasti v súťaži:

BOD

8. Podmienky účasti v súťaži

8.1. Znenie „Splnenie podmienky oprávnenia podnikať v predmetnej oblasti v súlade s obchodným registrom alebo živnostenským registrom“  sa nahrádza znením:

        „Súťaže sa môžu  zúčastniť  súťažiaci, ktorí majú oprávnenie zriadiť školy alebo školské zariadenie:

  • regionálny úrad,
  • iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
  • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
  • vysoká škola, ak ide o zriadenie materskej školy,
  • ústredný orgán štátnej správy, ak ide o zriadenie materskej školy“,

 ktoré súťažiaci vykonával viac ako 5 rokov pred podaním súťažného návrhu v oblasti riadenia a prevádzkovania škôl a školských zariadení, ktoré boli zaradené do siete škôl a školských zariadení na základe príslušných povolení. Uvedené písomne potvrdí referenciami o doterajšej činnosti.

V zmysle tejto úpravy znenia podmienok účasti v súťaži bolo upravené znenie aj v Tlačive záväznej ponuky v čl. II – Identifikačné údaje účastníka súťaže, ktorá je súčasťou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.