Výtvarný krúžok je určený pre všetky deti od 5 rokov, ktoré radi tvoria. Deti pracujú s rôznymi  technikami maľovania, pracujú s korálikmi, textilom a balónikmi, využívajú aj plastelínu a modelovaciu hmotu.

Miesto – Miestny úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prízemie, miestnosť č. 111.

lektor: Mgr. Jana Amarandei

X