Sedmokráska – pohybovo tanečný krúžok je určený pre deti vo veku 4 – 7 rokov. Za sprievodu klavíra sa deti učia ľudové tance a piesne.

Miesto – Denný stacionár, Čiernovodská 25, Bratislava

lektor: Klára Chodelková

X