Rarášok – divadelný krúžok je určený pre žiakov ZŠ a mládež. Herci pracujú s textom, ktorý nahrávajú na audionosiče. Rarášok pripravuje činoherných hercov, ale i bábkohercov.
lektor: Jozef Holek
X