Rarášok – divadelný krúžok je určený pre žiakov ZŠ a mládež. Herci pracujú s textom, ktorý nahrávajú na audionosiče. Rarášok pripravuje činoherných hercov, ale i bábkohercov.

Miesto – Súkromná základná umelecká škola Adamante (Školička), Železničná 14, Bratislava.

lektor: Jozef Holek

X