Klavír – krúžok pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby.

Miesto – Knižnica Vrakuňa, Toplianska 5, Bratislava.

lektor: Erik Čeman

X