Klavír – krúžok pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby.

lektor: Erik Čeman

X