Mestská časť Bratislava – Vrakuňa organizuje už vyše 20 rokov pre obyvateľov krúžky a kurzy, v ktorých sa vystriedal veľký počet detí i dospelých. Veľmi nás teší, že môžeme poskytnúť  vrakunským deťom i mládeži zmysluplné trávenie voľného času.

 

V  školskom roku 2015/2016 sme otvorili:

Keramický krúžok –  učíme deti modelovať voľnou rukou, vytvárať keramické výrobky na hrnčiarskom kruhu. Pracujeme s keramickou hlinou, glazúrami, odlievacou hlinou a keramickými nálepkami. Keramický krúžok je vybavený pecou, v ktorej si prežahované a naglazované výrobky pálime.

lektorka Oľga Kocková

 

Výtvarný krúžok – pre deti od 4 rokov je určený pre všetkých, ktorí radi tvoria. Naučíme sa rôzne techniky maľovania pomocou vodových, temperových a akrylových farieb, reliéfnu techniku, koláž, ale aj kombinovanie rôznych materiálov – korálky, modelovacia hmota, výrobky zo slaného cesta. Deti si takýmto spôsobom rozvíjajú a súčasne realizujú svoju tvorivú fantáziu.

lektorka Veronika Kelemenová

cdt_kruzok_01

Sedmokráska – tanečný folklórny a spevácky krúžok je určený pre deti od 3 – 7 rokov. Za sprievodu klavíra sa deti učia hravou formou tanečné kroky a súčasne spolu s lektorkou spievajú ľudové piesne. Tanečný krúžok sa teší veľkej popularite o čom svedčí aj počet prihlásených detí v tomto roku ( 38 ).

lektorka Klára Chodelková

 

Rarášok – dramatický krúžok v školičke na Železničnej ul. pre deti, ktoré sa neboja vystupovať pred obecenstvom.  Deti sa učia texty podľa scenára a pod odborným vedeným lektora. Popularitu  tohto dramatického krúžku potvrdzujú veľmi úspešné predstavenia ( Dievčatko so zápalkami, Zlatá rybka, Škaredé kačiatko, Z rozprávky do rozprávky a mnohé ďalšie.) V októbri 2015 sa  Rarášok predstaví novou rozprávkou pod názvom:  „O ujkovi Popletkovi.“

lektor Jozef Holek

Gitara a klavír – hudobný krúžok  pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby pod vedením odborných lektorov. Vyučovacia hodina sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Na slávnostnej hudobnej akadémii koncom školského roku majú žiaci možnosť ukázať svojim rodičom všetko, čo sa naučili v priebehu celého vyučovacieho obdobia.

lektori Peter Pribilinec, Adrián  Fajd
cdt_kruzok_01
Tvorivé dielne pre dospelých – na kurze sa naučíme základy výtvarných a textilných techník – výroba pohľadníc , servítková technika, patchwork, keramická mozaika, papierové pletenie vencov a košíkov, tvorba z recyklovaných materiálov ( výroba bižutérie z použitých PET fliaš, koberčekov zo starých tričiek a tašiek zo starých riflí.)

lektorky Zuzana Podsklanová, Veronika Kelemenová

 

Spevácky súbor Susedy – je určený pre dospelých. Tento súbor vznikol na podnet troch žien, ktoré bývajú v tom istom paneláku vo Vrakuni. V súčasnosti má už 9 členiek, ktorým nechýba humora dobrá nálada, čo dokazujú na vystúpeniach v kluboch dôchodcov , materských školách a kultúrnych podujatiach MČ Vrakuňa ( Vrakunské hody, Deň matiek a pod.)

lektorka Mária Várošová

 

Kontakt na nás: centrumtvorivosti@vrakuna.sk, tel.č. 02/40204888

 

X