cdt_kruzok_citatelsky_01Čitateľský klub  je určený pre deti do 10 rokov.  Obsah činnosti Čitateľského klubu:
  • čítanie rozprávok slovenských a svetových autorov
  • rozoberanie prečítaného textu
  • hry zamerané na literatúru
Vedie pani Alena Stanová
X