Mestská časť Bratislava-Vrakuňa organizuje už takmer tri desaťročia pre obyvateľov krúžky, v ktorých sa vystriedal veľký počet detí i dospelých. Veľmi nás teší, že môžeme poskytnúť Vrakunčanom zmysluplné trávenie voľného času.

V školskom roku 2020/2021 sme otvorili:

Keramický krúžok – učíme deti a dospelých modelovať voľnou rukou, vytvárať keramické výrobky na hrnčiarskom kruhu. Pracujeme s keramickou hlinou, glazúrami, odlievacou hlinou a keramickými nálepkami. Keramická dielňa je vybavená pecou, v ktorej si vypálené a naglazované výrobky pálime.

lektorka: Oľga Kocková

Výtvarný krúžok – je prístupný pre všetky vekové kategórie od 5 rokov,  kde sa naučia rôzne techniky maľovania pomocou vodových, temperových a akrylových farieb, reliéfnu techniku, koláž, ale aj kombinovanie rôznych materiálov – korálky, modelovacia hmota, výrobky zo slaného cesta. Deti si takýmto spôsobom rozvíjajú a súčasne realizujú svoju tvorivú fantáziu.

lektorka: Mgr. Jana Amarandei

Sedmokráska – tanečný folklórny a spevácky krúžok je určený pre deti od 3 – 7 rokov. Za sprievodu klavíra sa deti učia hravou formou tanečné kroky a súčasne spolu s lektorkou spievajú ľudové piesne. Krúžok sa teší veľkej popularite.

lektorka: Klára Chodelková

Rarášok – dramatický krúžok pre deti, ktoré sa učia texty podľa scenára a pod odborným vedením lektora získajú sebavedomie pri vystupovaní pred obecenstvom. Popularitu  tohto dramatického krúžku potvrdzujú veľmi úspešné predstavenia (Dievčatko so zápalkami, Zlatá rybka, Škaredé kačiatko, Z rozprávky do rozprávky a mnohé ďalšie.)

lektor: Jozef Holek

Gitara a klavír – hudobný krúžok  pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby pod vedením odborného lektora. Žiaci získavajú základy hry na hudobnom nástroji a súčasne sa oboznamujú s teóriou hudby.

lektor: Bc. Erik Čeman

Tvorivé dielne pre dospelých – krúžok poskytuje základy výtvarných a textilných techník – výroba pohľadníc, servítková technika, patchwork, keramická mozaika, papierové pletenie vencov a košíkov, tvorba z recyklovaných materiálov (výroba bižutérie z použitých PET fliaš, koberčekov zo starých tričiek a tašiek zo starých riflí.)

lektorka: Mgr. Jana Amarandei

Kontakt: centrumtvorivosti@vrakuna.sk, tel.č. 02/40 20 48 88, 02/40 20 48 27, 02/40 20 48 80

X