Žitavská

riaditeľka Mgr. Helga Kováčová

https://zs-zitavska.edupage.org/

kontakt: skola.zszitavska@gmail.com

tel. 0911 356 615

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Žitavská 1:

PhDr. Stanislav Bruna

Mgr. art. Jana Némethová

JUDr. Marcel Boris

Mgr. Ondrej Hrivňák

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Katarína Krajčovičová

Ľuboslava Slaninková

Helena Osúchová

Štefan Álló

Martina Čermáková

Monika Mayerová

Iveta Cedulová

 

X