Zariadenie socialnej starostlivosti

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa.
nie je zriaďovateľom zariadenia sociálnej starostlivosti

sociálna starostlivosť pre občanov je riešená v zmysle

príslušných VZN všeobecne záväzných nariadení

a

Komunitného plánu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

X