Sadzby vyhradeného parkovania

Vyhradené parkovanie na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa umožňuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste. Sadzbu dane za takéto užívanie verejného priestranstva upravuje VZN mestskej časti číslo 3/2013 v znení doplnkov a zmien, pričom:

  1. ročná výška dane za vyhradené parkovanie je obvykle v sume 272,30  za jedno parkovacie miesto pre fyzické osoby
  2. ročná výška dane za vyhradené parkovanie je obvykle v sume 373,32  za jedno parkovacie miesto pre podnikateľov (SZČO) a právnické osoby
  3. ročná výška dane za vyhradené parkovanie je obvykle v sume 21,96 € za jedno parkovacie miesto pre fyzické osoby, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
X