Voľby do VÚC 2017

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu bratislavského samosprávneho kraja.

 

Oznam o vyhlásení volieb

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej Republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam volebných obvodov

Uznesenie BSK o určení volebných obvodov počtu poslancov v nich volených a sídiel obvodných volebných komisii

Zoznamy kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam volebných okrskov

Ustanovenie  volebných okrskov, volebných miestnosti a zoznamu ulíc patriacich k príslušným volebným okrskom za Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov a oznámenie o čase konania volieb 2017

Pre politické strany/hnutia/koalície

Tabuľka (pre politické strany/hnutia/koalície) na nahlásenie členov a náhradníkov do OVK

Kontaktné  informácie

Kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

Právne predpisy upravujúce voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 zo dňa 27.09.2016 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Vzory tlačív

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – (A4)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Označenie volebných miestností

Označenie volebnej miestnosti v slovenskom jazyku

Označenie volebnej miestnosti v jazykoch národnostných menšín

 

X