Voľby do NR SR 2020

Výsledky Parlamentných volieb 2020 za mestskú časť Bratislava – Vrakuňa

 

Právne predpisy upravujúce voľby do NR SR

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

Informácie pre členov okrskových volebných komisií

Záujemci o členstvo v OVK

 

Informácie pre voličov

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Volebné okrsky, volebné miestnosti a zoznam ulíc patriacich k príslušným volebným okrskom

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do NR SR v roku 2020

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Informácia pre voliča

Oznámenie o doručovaní do domácnosti

Informácia o vydávaní hlasovacích preukazov

Tlačivo splnomocnenia na prevzatie hlasovacieho preukazu

 

Tlačivá

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NRSR v roku 2020, voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

Kontaktné údaje

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
podatelna@vrakuna.sk
02/40 20 48 11

Vydávanie hlasovacích preukazov, ohlasovňa pobytov a evidencia žiadostí
Gabriela Zúbeková
gabriela.zubekova@vrakuna.sk
02/40 20 48 06

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Základné informácie

Volebná kampaň

Tlačivá a vzory pre vedenie volebnej kampane

Miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Adresa na doručovanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

 

X