Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v jeden deň, 29.10.2022 (sobota) od 7.00 do 20.00 hod.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

OSO Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

VÚC Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Informácie o spôsobe hlasovania

X