Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:Šíravská 7, 821 07  Bratislava
IČO:00 603 295
DIČ:2020840118
IČ DPH:nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca:JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
e-mail:vrakuna@vrakuna.sk
Telefón:+421 240204811

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Smernica  upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plán verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa na stránke EKS

Profil verejného obstarávateľa na stránke ÚVO

Zákazky s nízkou hodnotou

Aktuálny zoznam

NázovDátum Výsledok
:Prechodné apartmánové bývanie pre potreby školy
08.09.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa_ č. 2
18.08.2021

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácii, chodníkov a parkovísk vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
10.08.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácii, chodníkov a parkovísk vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
09.08.2021

Zhodnotenie potenciálu energetických a ekonomických úspor a s tým súvisiaceho následného možného zníženia produkcií emisií pri spotrebe energií v objektoch mestskej časti Bratislavy–Vrakuňa prostredníctvom garantovanej energetickej služby v súlade so zákonom 321/2014 Z.z. formou energeticko – technickej, ekonomickej a environmentálnej analýzy
15.07.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Zhodnotenie potenciálu energetických a ekonomických úspor a s tým súvisiaceho následného možného zníženia produkcií emisií pri spotrebe energií v objektoch mestskej časti Bratislavy–Vrakuňa prostredníctvom garantovanej energetickej služby v súlade so zákonom 321/2014 Z.z. formou energeticko – technickej, ekonomickej a environmentálnej analýzy.
08.07.2021
Prenájom stroja na zametanie a vysávanie komunikácií č. 2
07.07.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
01.07.2021
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
28.06.2021
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
25.06.2021
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
22.06.2021
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
14.06.2021ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Analýza zhodnotenie potenciálu energetických,  ekonomických a environmentálnych úspor objektov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti s návrhmi riešení
01.06.2021

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení použitého postupu verejného obstarávania

Prenájom univerzálneho bagra
28.05.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Prenájom stroja na zametanie a vysávanie komunikácií
25.05.2021ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení použitého postupu verejného obstarávania

Prenájom teleskopického nakladača s veľkoobjemovou lyžicou s obsluhou
25.05.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Vybudovanie odborných učební – Mestská časť Bratislava–Vrakuňa – Knižný fond
24.05.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Správa a údržba informačných technológií a správa webového sídla
13.05.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby č.2
29.04.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby
13.04.2021

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení použitého postupu verejného obstarávania

Detské ihriská na sídlisku, Bratislava – mestská časť Vrakuňa
18.03.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania

Archív

X