Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:Šíravská 7, 821 07  Bratislava
IČO:00 603 295
DIČ:2020840118
IČ DPH:nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca:JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
e-mail:vrakuna@vrakuna.sk
Telefón:+421 240204811

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Smernica  upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plán verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa na stránke EKS

Profil verejného obstarávateľa na stránke ÚVO

Zákazky s nízkou hodnotou

Aktuálny zoznam

 

NázovDátum Výsledok
21.09.2022

 

19.09.2022

 

Rekonštrukcia zázemia ŠK Vrakuňa a úprava tribúny 2
13.09.2022

 

Rekonštrukcia zázemia ŠK Vrakuňa a úprava tribúny ŠK Vrakuňa
24.08.2022

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

 

15.08.2022

 

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Rekonštrukcia NN prípojky a osvetlenie hlavnej hracej plochy ŠK Vrakuňa
01.08.2022aktualizácia 10.8.2022

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Oprava poškodenej fasády ZŠ Žitavská 2
27.07.2022

ZRUŠENÉ

Prenájom teleskopického nakladača s veľkoobjemovou lyžicou s obsluhou
04.07.2022

informácia o výsledku verejného obstarávania

Prenájom univerzálneho bagra
04.07.2022

informácia o výsledku verejného obstarávania

Správa a údržba informačných technológií a správa webového sídla
10.05.2022

informácia o výsledku verejného obstarávania

Prenájom multifunkčných tlačových a kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby – II.
30.03.2022

informácia o výsledku verejného obstarávania

Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácii, chodníkov a parkovísk vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
23.03.2022

informácia o výsledku verejného obstarávania

Hlasové telekomunikačné služby
18.03.2022

Dopravné značenie a dopravné zariadenia na komunikáciách v MČ Bratislava-Vrakuňa
17.03.2022

informácia o výsledku verejného obstarávania

Prenájom montážnej plošiny na orez stromov
22.02.2022

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Rekonštrukcia vzduchotechniky kuchyne MŠ Kríková Bratislava-Vrakuňa
11.02.2022

ZRUŠENÉ

oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Drvenie drevnej hmoty
09.02.2022

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Prenájom multifunkčných tlačových a kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby
03.02.2022

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Elektroinštalačné práce
18.01.2022

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Archív

X