Uznesenia z rokovaní MZ

Rok 2021:

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2021

Rok 2020:

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 08.12.2020

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 08.09.2020

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 20.08.2020

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.06.2020

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.04.2020

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.01.2020

Rok 2019:

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 03.12.2019

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.09.2019

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 01.08.2019

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 25.06.2019

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 03.06.2019

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 14.05.2019

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.04.2019

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 19.02.2019

Rok 2018:

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 18.12.2018

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 20.11.2018

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 11.09.2018

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.06.2018

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.04.2018

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.02.2018

Rok 2017:

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 12.12.2017

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 19.09.2017

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.06.2017

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 02.05.2017

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.02.2017

Rok 2016:

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 13.12.2016

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.09.2016

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.06.2016

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 31.05.2016

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.04.2016

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2016

Rok 2015:

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 08.12.2015

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 22.09.2015
Príloha k uzneseniu č. 116-IX-2015 zo dňa 22.9.2015

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 20.08.2015

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 21.07.2015

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 23.06.2015

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.04.2015

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.02.2015

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.01.2015

Rok 2014:

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 15.12.2014

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 09.12.2014

X