Oznam o uzavretí úradu

V súvislosti s aktualizovanými údajmi Covid automatu  a novými  vládnymi preventívnymi opatreniami  proti šíreniu nákazy novým koronavírusom  COVID-19 bude od 3.3.2021 do odvolania Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zatvorený.

Stránkové hodiny v podateľni miestneho úradu budú upravené nasledovne:

PONDELOK, STREDA: od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Stránkové hodiny na matričnom úrade a ohlasovni pobytu budú upravené nasledovne:

PONDELOK, STREDA: od 8:00 hod. do 12:00 hod. len po telefonickej alebo mailovej komunikácii

MATRIKA (02/40 20 48 86) – OHLASOVŇA (02/ 40 20 48 06)

Osvedčovanie podpisov a kópií listín matričný úrad nevykonáva!!!

Ostatné pracoviská miestneho úradu majú stránkové hodiny zrušené.

Prosíme uprednostniť telefonickú a mailovú komunikáciu s príslušnými pracovníkmi.

Miestny úrad

Pondelok:0800 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0800 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:0800 – 1200

 

Podateľňa (Šíravská 7)

Pondelok:0730 – 1700
Utorok:0730 – 1600
Streda:0730 – 1700
Štvrtok:0730 – 1500
Piatok:0730 – 1200

Telefónne číslo: 02/40 20 48 11
E-mail: podatelna@vrakuna.sk

Matričný úrad (Šíravská 7)

Pondelok:0730 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0730 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:0730 – 1200

 

Stavebný úrad (Šíravská 7)

Pondelok:0800 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0800 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:0800 – 1200, len na základe dohovoru

 

Knižnica (Toplianska 5)

Pondelok:1300 – 1800
Utorok:1000 – 12001300 – 1600
Streda:1300 – 1900
Štvrtok:1300 – 1600
Piatok:1300 – 1600

 

Zberný dvor (Majerská)

Pondelok:1000-12301300 – 1800     *1300 – 1600
Utorok:1000-12301300 – 1800     *1300 – 1600
Streda:1000-12301300 – 1800     *1300 – 1600
Štvrtok:1000-12301300 – 1800     *1300 – 1600
Piatok:1000-12301300 – 1800     *1300 – 1600
Sobota:0800-1300
Nedeľa:zatvorené
* otváracie hodiny platné v zimných mesiacoch, od 01.12. do 28.02.