Miestny úrad

Pondelok:0800 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0800 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:0800 – 1200

 

Podateľňa (Šíravská 7)

Pondelok:0730 – 1700
Utorok:0730 – 1600
Streda:0730 – 1700
Štvrtok:0730 – 1500
Piatok:0730 – 1200

Telefónne číslo: 02/40 20 48 11
E-mail: podatelna@vrakuna.sk

 

Matričný úrad (Šíravská 7)

Pondelok:0730 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0730 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:0730 – 1200

 

Stavebný úrad (Šíravská 7)

Pondelok:0800 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0800 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:nestránkový deň (len na základe vopred dohodnutého termínu)

 

Knižnica (Toplianska 5)

Pondelok:1300 – 1600
Utorok:1000 – 12001300 – 1600
Streda:1300 – 1900
Štvrtok:1000 – 12001300 – 1600
Piatok:1300 – 1600

 

Sociálna výdajňa (Toplianska 5)

Pondelok:
Utorok:0900 – 1100
Streda:0900 – 1100
Štvrtok:0900 – 1100
Piatok:

Zberný dvor (Majerská)

Pondelok:1000-12301300 – 1800     *1300 – 1600
Utorok:0730-12301300 – 1600     *1300 – 1600
Streda:1000-12301300 – 1800     *1300 – 1600
Štvrtok:073012301300 – 1600     *1300 – 1600
Piatok:1000-12301300 – 1800     *1300 – 1600
Sobota:0800-1300
Nedeľa:zatvorené
* otváracie hodiny platné v zimných mesiacoch, od 01.12. do 28.02.