Miestny úrad

Pondelok:0800 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0800 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:0800 – 1200

 

Podateľňa (Šíravská 7)

Pondelok:0730 – 1700
Utorok:0730 – 1600
Streda:0730 – 1700
Štvrtok:0730 – 1500
Piatok:0730 – 1200

Telefónne číslo: 02/40 20 48 11
E-mail: podatelna@vrakuna.sk

Matričný úrad (Šíravská 7)

Pondelok:0730 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0730 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:0730 – 1200

 

Stavebný úrad (Šíravská 7)

Pondelok:0800 – 1700
Utorok:nestránkový deň
Streda:0800 – 1700
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:0800 – 1200, len na základe dohovoru

 

Knižnica (Toplianska 5)

Pondelok:1300 – 2000
Utorok:1000 – 12001300 – 1500
Streda:0900 – 11001300 – 1500
Štvrtok:1300 – 1600
Piatok:0900 – 1200

Čerpanie dovoleniek – uzavretie knižnice pre verejnosť: 31. 8. 2020 – 1 deň

Zberný dvor (Majerská)

Pondelok:1000-12301300 – 1800
Utorok:1000-12301300 – 1800
Streda:1000-12301300 – 1800
Štvrtok:1000-12301300 – 1800
Piatok:1000-12301300 – 1800
Sobota:0800-1300
Nedeľa:zatvorené