Voľné pracovné miesta a výberové konania

 

DátumStavPopisVýberové konanie
14.10.2021Vyhlásenie výberového konania na miesto opatrovateľ/opatrovateľka
04.01.2021ukončenéVyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na deň 16.02.2021
03.12.2020ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava s nástupom od 01.02.2021Výsedok výberového konania
24.08.2020ukončenéSamostatný odborný referent  referátu účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl a školských zariadení 1
24.08.2020ukončenéSamostatný odborný referent  referátu účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl a školských zariadení 2
18.08.2020ukončenéSamostatný odborný referent pre stavebný úrad
17.06.2020ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky ZŠ Rajčianska 3, Bratislava s nástupom od 01.09.2020Výsedok výberového konania
25.02.2020ukončenéSamostatný odborný referent pre školský úradVýsedok výberového konania
11.02.2020ukončenéSamostatný odborný referent pre investičnú činnosť, zabezpečovanie a riadenie domácich a zahraničných projektov s nástupom ihneď alebo dohodou
11.02.2020ukončenéSamostatný odborný referent s nástupom ihneď alebo dohodouVýberové konanie bolo zrušené
10.12.2019ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava s nástupom od 01.04.2020Výsledok výberového konania
14.11.2019ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Riaditeľa-Riaditeľky Základnej školy Žitavská 1 s nástupom od 08.03.2020Výsledok výberového konania
16.09.2019ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Riaditeľa-Riaditeľky Materskej školy Kríková 20Výsledok výberového konania
27.03.2019ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Riaditeľa-Riaditeľky Základnej školy Železničná 14Výsledok výberového konania
19.12.2018ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Vedúceho stavebného úradu Výsledok výberového konania
06.12.2018ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Referenta pre školský úradVýsledok výberového konania
01.07.2018ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Referenta pre školský úrad
Prihlásení záujemcovia nespĺňali požiadavky vyplývajúce z Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
Výberové konanie bolo ukončené
12.06.2018ukončenéVyhlásenie výberového konania ved.odboru školstva kultúry športu a sociálnych vecíVýsledok výberového konania
12.02.2018ukončenéVýberové konanie na miesto Opatrovateľ/ka
17.05.2017ukončenéVýberové konanie na miesto Referent pre životné prostredieVýsledok výberového konania
12.03.2017ukončenéVýberové konanie na miesto Referent – právnikVýsledok výberového konania
12.05.2016ukončenéVýberové konanie na miesto vedúceho odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
Do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač
Výberové konanie bolo zrušené
12.02.2015ukončenéRiaditeľ Materskej školy MŠ Kaméliová
12.02.2015ukončenéVýberové konanie na riaditeľa ZŠ Rajčianska 3
22.12.2014ukončenéVoľba miestneho kontrolóra
25.09.2014ukončenéRiaditeľ Materskej školy s právnou subjektivitou MŠ Kríková 20

 

X