Deratizacia – upozornenie na kladenie nastrah na verejnom priestranstve

[…]

Oznámenie verejnou vyhláškou, o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom – Saab, čierny

[…]

Informácia pre obyvateľov – sčítanie domov a bytov

[…]

Výzva na dodržanie čistoty a poriadku

[…]

Jarné upratovanie, umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

[…]

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na rodinný dvojdom – REBLOK a.s.

[…]

Západoslovenská distribučná a.s. – stavebné povolenie na SO 04 Rozvody NN

[…]

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19

[…]

Základný potravinový balíček

Zberný dvor OLO opäť otvorený

[…]

X