Týždenné menu

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

 

Vážení stravníci Jedálne pre dôchodcov, oznamujeme Vám, že strava pre dôchodcov sa nebude vydávať v termíne:

od 19.07.2021 do 06.08.2021

Výdaj stravy sa začne znovu od 09.08.2021.

Strava sa objednáva dňa 06.08.2021 v čase od 8,00 do 11,00 hod. v Jedálni pre dôchodcov, Toplianska 5, Bratislava.

 

28. týždeň od 12.07. do 16.07.2021

jedálný lístok vo formáte pdfJedálny lístokToplianska 5, 821 07 Bratislava

 

 

 

Pracovníčky: Mária Vrábelová, Alžbeta Pechová

Telefónny kontakt: 02/ 52 62 32 02

 • Stravníkom môže byť občan s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktorý poberá predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
 • Strava dovážaná dodávateľom stravy City Gastro, s.r.o.
 • Čas výdaja obedov v pracovných dňoch: od 11,30 hod. do 13,30 hod.
 • Možnosť priamej konzumácie alebo možnosť vziať si obed so sebou do obedára
 • mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabezpečuje v rámci poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta, aj rozvoz stravy za poplatok
 • Dodávané 3 druhy hlavného jedla s polievkou a nealkoholickým nápojom, pričom 1 druh jedla je mäsité jedlo, 1 druh bezmäsité jedlo a 1 druh spĺňa kritériá šetriacej/racionálnej stravy
 • Cena obeda je maximálne 3,16 €
 • S účinnosťou od 01.01.2020 je stravovanie rozšírené aj na stravovacie zariadenia:
 1. Jedáleň, Toplianska 5, Bratislava – obed: 3,16 € (váha mäsa v surovom stave 120g)
 2. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava – obed: 4,50 € (váha mäsa v surovom stave 120g)
 3. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava – obed: 4,00 € (váha mäsa v surovom stave 120g)
 4. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava – obed: 4,00 € (váha mäsa v surovom stave 120g)
 5. Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava – obed: 4,90 € (váha mäsa v surovom stave 150g)
 • Stravník môže každý mesiac zmeniť stravovacie zariadenie s tým, že do 25-teho v mesiaci musí referát sociálnych služieb požiadať o zmenu stravovacieho zariadenia
 • Žiadosti o stravovanie aj žiadosti o zmenu miesta stravovania sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti vrakuna.sk v časti „Tlačivá na stiahnutie–Odbor školstva a sociálnych vecí“
 • mestská časť prispieva stravníkom finančným príspevkom na stravu, podľa výšky dôchodku v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 158/IX/2020 zo dňa 28.01.2020 nasledovne:
  Dôchodok do výškyPríspevok MČJedáleň pre dôchodcov od 01.02.2021:
  3,16 €
  Váha mäsa v surovom stave 120 g
  Reštaurácie:
  Piváreň Hron
  Pod Agátom od 01.01.2021:
  4,00 €
  Váha mäsa v surovom stave 120 g
  Reštaurácia:
  Ryba Vrakuňa od 01.01.2021:
  4,50 €
  Váha mäsa v surovom stave 120 g
  Reštaurácia:
  Kráľovský dvor od 01.01.2021:
  4,90 €
  Váha mäsa v surovom stave 150 g
  do 200,99 €2,08 €1,08 €1,92 €2,42 €2,82 €
  od 201,00 € – 300,99 €1,38 €1,78 €2,62 €3,12 €3,54 €
  od 301,00 € – 400,99 €0,88 €2,28 €3,12 €3,62 €4,02 €
  od 401,00 € – 500,99 €0,58 €2,58 €3,42 €3,92 €4,32 €
  od 501,00 €0,003,16 €4,00 €4,50 €4,90 €
X