Týždenné menu

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

Vážení stravníci,

z dôvodu zmeny ceny stravnej jednotky za obed je potrebné doteraz zakúpené stravné lístky do Jedálne pre dôchodcov na Toplianskej č. 5, Bratislava, spotrebovať do konca mesiaca máj 2022 !!!

Po tomto termíne bude možná len výmena stravných lístkov za doplatok !!!

 

22. týždeň od 30.05. do 03.06.2022

jedálný lístok vo formáte pdf

thumbnail of jl_-_22._tyzdenToplianska 5, 821 07 Bratislava

 

 

Pracovníčky: Mária Vrábelová, Alžbeta Pechová

Telefónny kontakt: 02/ 52 62 32 02

 • Stravníkom môže byť občan s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktorý poberá predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
 • Strava dovážaná dodávateľom stravy M&M INVESTMENTS s.r.o., Žellova 527/2, 821 08  Bratislava
 • Čas výdaja obedov v pracovných dňoch: od 11,30 hod. do 13,30 hod.
 • Možnosť priamej konzumácie alebo možnosť vziať si obed so sebou do obedára
 • mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabezpečuje v rámci poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta, aj rozvoz stravy za poplatok
 • Dodávané 3 druhy hlavného jedla s polievkou a nealkoholickým nápojom, pričom 1 druh jedla je mäsité jedlo, 1 druh bezmäsité jedlo a 1 druh spĺňa kritériá šetriacej/racionálnej stravy
 • Cena obeda je maximálne 3,11 €
 • S účinnosťou od 01.01.2021 je stravovanie rozšírené aj na stravovacie zariadenia:
 1. Jedáleň, Toplianska 5, Bratislava – obed: 3,11 € (váha mäsa v surovom stave 140g)
 2. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava – obed: 4,80 € (váha mäsa v surovom stave 120g)
 3. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava – obed: 4,20 € (váha mäsa v surovom stave 120g)
 4. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava – obed: 4,20 € (váha mäsa v surovom stave 120g)
 5. Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava – obed: 4,90 € (váha mäsa v surovom stave 150g)
 • Stravník môže každý mesiac zmeniť stravovacie zariadenie s tým, že do 25-teho v mesiaci musí referát sociálnych služieb požiadať o zmenu stravovacieho zariadenia
 • Žiadosti o stravovanie aj žiadosti o zmenu miesta stravovania sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti vrakuna.sk v časti „Tlačivá na stiahnutie–Odbor školstva a sociálnych vecí“
 • mestská časť prispieva stravníkom finančným príspevkom na stravu, podľa výšky dôchodku v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 158/IX/2020 zo dňa 28.01.2020 nasledovne:
  Dôchodok do výškyPríspevok MČJedáleň pre dôchodcov od 01.11.2021:
  3,11 €
  Váha mäsa v surovom stave 120 g
  Reštaurácie:
  Piváreň Hron
  Pod Agátom od 01.01.2022:
  4,00 €
  Váha mäsa v surovom stave 120 g
  Reštaurácia:
  Ryba Vrakuňa od 01.01.2022:
  4,80 €
  Váha mäsa v surovom stave 120 g
  Reštaurácia:
  Kráľovský dvor od 01.01.2022:
  4,90 €
  Váha mäsa v surovom stave 150 g
  do 200,99 €2,08 €1,03 €2,12 €2,72 €2,82 €
  od 201,00 € – 300,99 €1,38 €1,73 €2,82 €3,42 €3,52 €
  od 301,00 € – 400,99 €0,88 €2,23 €3,32 €3,92 €4,02 €
  od 401,00 € – 500,99 €0,58 €2,53 €3,62 €4,22 €4,32 €
  od 501,00 €0,003,11 €4,20 €4,80 €4,90 €
X