Týždenné menu

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

Jedálny lístok platný od 03.10 – 07.10

thumbnail of JL – 40. tždeňJedálny lístok vo formáte PDF.

Jedáleň pre dôchodcov, Toplianska 5, Bratislava, telefonny kontakt: 02/ 52 62 32 02:

 

Zamestnanci: Vrábelová Mária, Pechová Alžbeta

 

 • Stravníkom môže byť občan s trvalým pobytom v Mestskej časti –Vrakuňa, ktorý poberá predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
 • Strava dovážaná dodávateľom stravy: M&M INVESTMENTS s. r. o., Žellova 527/2, 821 08  Bratislava
 • Čas výdaja obedov: od 11,30 hod. do 13,30 hod.
 • Možnosť priamej konzumácie alebo možnosť vziať si obed so sebou do obedára
 • Mestská časť Bratislava–Vrakuňa zabezpečuje v rámci poskytovania sociálnej služby–opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta aj rozvoz stravy za poplatok
 • Dodávané 3 druhy hlavného jedla s polievkou s nealkoholickým nápojom, pričom 1 druh jedla je mäsité jedlo, 1 druh bezmäsité jedlo a 1 druh spĺňa kritériá šetriacej/racionálnej stravy
 • Stravovanie je rozšírené aj na stravovacie zariadenia a to:
 1. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava
 2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava
 3. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava
 4. Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava

 

 • Stravník môže každý mesiac zmeniť stravovacie zariadenie s tým, že do 25-teho v mesiaci musí Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa požiadať o zmenu stravovacieho zariadenia
 • Žiadosti o stravovanie aj žiadosti o zmenu miesta stravovania sú zverejnené na web stránke Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa  v časti „Tlačivá na stiahnutie–Odbor školstva a sociálnych vecí“
 • Mestská časť Bratislava –Vrakuňa stravníkom prispieva finančným príspevkom na stravu, podľa výšky dôchodku v zmysle uznesenia MZ MČ BA –Vrakuňa, č. 158/IX/2020 zo dňa 28.01.2020:

Prehľad cien stravných jednotiek a výšky príspevku pre dôchodcov mestskej časti Bratislava – Vrakuňa od 01.08.2022

X