Týždenné menu

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

 

49. týždeň od 30.11. do 04.12.2020

jedálný lístok vo formáte pdf

 

thumbnail of 49.tyzden 2020

Toplianska 5, 821 07 Bratislava

 

Pracovníčky: Mária Vrábelová, Alžbeta Pechová

Telefónny kontakt: 02/ 52 62 32 02

 • Stravníkom môže byť občan s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý poberá predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
 • Strava dovážaná dodávateľom stravy City Gastro, s.r.o.
 • Čas výdaja obedov v pracovných dňoch: od 11,30 hod. do 13,30 hod.
 • Možnosť priamej konzumácie alebo možnosť vziať si obed so sebou do obedára
 • mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabezpečuje v rámci poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta, aj rozvoz stravy za poplatok
 • Dodávané 3 druhy hlavného jedla s polievkou a nealkoholickým nápojom, pričom 1 druh jedla je mäsité jedlo, 1 druh bezmäsité jedlo a 1 druh spĺňa kritériá šetriacej/racionálnej stravy
 • Cena obeda je maximálne 3,16 €
 • S účinnosťou od 01.01.2020 je stravovanie rozšírené aj na stravovacie zariadenia:
 1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava – obed: 4,20 €
 2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava – obed: 4,00 €
 3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava – obed: 4,00 €
 • Stravník môže každý mesiac zmeniť stravovacie zariadenie s tým, že do 25-teho v mesiaci musí referát sociálnych služieb požiadať o zmenu stravovacieho zariadenia
 • Žiadosti o stravovanie aj žiadosti o zmenu miesta stravovania sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti vrakuna.sk
 • mestská časť prispieva stravníkom finančným príspevkom na stravu, podľa výšky dôchodku v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 158/IX/2020zo dňa 28.01.2020 nasledovne:
  Dôchodok do výškyPríspevok MČJedáleň pre dôchodcov od 01.02.2020:
  3,16 €
  Reštaurácie:
  Piváreň Hron
  Pod Agátom od 01.01.2020: 4,00 €
  Reštaurácia:
  Ryba Vrakuňa od 01.01.2020: 4,20 €
  do 200,99 €2,08 €1,08 €1,92 €2,12 €
  od 201,00 € – 300,99 €1,38 €1,78 €2,62 €2,82 €
  od 301,00 € – 400,99 €0,88 €2,28 €3,12 €3,32 €
  od 401,00 € – 500,99 €0,58 €2,58 €3,42 €3,62 €
  od 501,00 €0,003,16 €4,00 €4,20 €
X