PhDr. Stanislav Bruna

člen Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy