PhDr., MPH, Eva Samolejová

predsedkyňa Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci