Mgr. Zuzana Magálová

predsedkyňa Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
podpredsedkyňa Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
SPOLU občianska demokracia