Mgr. Ondrej Hrivňák

člen Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna