Mgr. Miroslav Macko

podpredseda Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
člen Komisie finančnej a podnikateľskej
SPOLU občianska demokracia