JUDr. Ing. Marek Zajíček

predseda Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
člen Komisie finančnej a podnikateľskej
OKS