JUDr. Marcel Boris

člen Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy