Mgr. Art. Jana Némethová

predsedkyňa Komisie finančnej a podnikateľskej
členka Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci