Ing. Soňa Svoreňová

podpredsedkyňa Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy