Ing. Ladislav Kugler

člen Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy