03.11.2015

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

[…]
20.11.2015

Oznam: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

[…]
25.11.2015

Oznam: Žiadosť o urgentné zabezpečenie výrubu stromu

[…]
25.11.2015

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

[…]
01.12.2015

Začatie konania vo veci výrubu drevín a žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

[…]
07.12.2015

Oznámenie o začatí konania vo veci Výrubu drevín

[…]
09.12.2015

Oznámenie a žiadosť o výrub stromov

[…]
09.12.2015

Odstúpenie žiadosti

[…]
10.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

[…]
12.01.2016

Oznámenie o začatí konania – Výrub drevín kataster Petržalka

[…]
13.01.2016

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

[…]
13.01.2016

Výzva – orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok

[…]
25.02.2016

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

[…]
22.07.2016

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

[…]
03.07.2017

Oznámenie o začatí výrubového konania – 9ks drevín, Ružinov

[…]
03.07.2017

Oznámenie o začatí výrubového konania, Odkanalizovanie

[…]
X