Stredné školy

Súkromné slovanské gymnázium

www.ssg.sk

kontakt: info@ssg.sk

tel. 02/45 640 011

X