JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Dňa 20. 11. 2018 zložil zákonom predpísaný sľub a tým sa ujal funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre funkčné obdobie 2018-2022.

e-mail: starosta@vrakuna.sk
e-mail: martin.kuruc@vrakuna.sk

Životopis

Dátum narodenia: 06.06.1974
Miesto narodenia: Bratislava

Vzdelanie

 • 2012 rigorózna skúška, JUDr. Právnická fakulta PEVŠ Bratislava
 • 2006 – 2011 Právnická fakulta PEVŠ Bratislava
 • 1993 – 1998 Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor Ekonomika a riadenie v stavebníctve
 • 1988 – 1992 Gymnázium Vazovova, Bratislava

Priebeh zamestnaní

 • 2014 – starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 • 2014 – poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2011 – 2014 Medissimo Bratislava, technický riaditeľ
 • 2010 – 2011 OLO, a.s. , obchodný riaditeľ
 • 2006 – 2010 poslanec NR SR, člen výboru NR SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a práva žien, člen Osobitného kontrolného výboru na kontrolu NBU
 • 2005 – 2009 poslanec BSK a podpredseda BSK
 • 2004 – 2006 OLO, a.s. podpredseda predstavenstva,
 • 2004 – 2006 Obvodný úrad Bratislava , prednosta
 • 2003 – 2004 Okresný úrad Bratislava IV, prednosta
 • 2002 – 2006 poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 1998 – 2002 Okresný úrad Bratislava II, vedúci odboru vnútornej prevádzky a zároveň riaditeľ strediska služieb škole, neskôr vedúci Organizačného odboru a vedúci kancelárie prednostu

Najčastejšie otázky a odpovede

Otázky môžete klásť cez portál Odkaz pre starostu, kde najdete aj históriu otázok a odpovedí nie len pre starostu.

Toto sú najčastejšie kategórie podnetov od občanov

Pracovný program starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

rok 2022

Január Február Marec
Apríl Máj Jún
Júl August September
Október November December

Kalendár starostu – archív

Zverejnenie majetkových pomerov a vykonávaných funkcií voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

za rok 2021
za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015

 

Plat starostu

Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa