JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Dňa 20. 11. 2018 zložil zákonom predpísaný sľub a tým sa ujal funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre funkčné obdobie 2018-2022.

e-mail: starosta@vrakuna.sk
e-mail: martin.kuruc@vrakuna.sk

Životopis

Dátum narodenia: 06.06.1974
Miesto narodenia: Bratislava

Vzdelanie

 • 2012 rigorózna skúška, JUDr. Právnická fakulta PEVŠ Bratislava
 • 2006 – 2011 Právnická fakulta PEVŠ Bratislava
 • 1993 – 1998 Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor Ekonomika a riadenie v stavebníctve
 • 1988 – 1992 Gymnázium Vazovova, Bratislava

Priebeh zamestnaní

 • 2014 – starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 • 2014 – poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2011 – 2014 Medissimo Bratislava, technický riaditeľ
 • 2010 – 2011 OLO, a.s. , obchodný riaditeľ
 • 2006 – 2010 poslanec NR SR, člen výboru NR SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a práva žien, člen Osobitného kontrolného výboru na kontrolu NBS
 • 2005 – 2009 poslanec BSK a podpredseda BSK
 • 2004 – 2006 OLO, a.s. podpredseda predstavenstva,
 • 2004 – 2006 Obvodný úrad Bratislava , prednosta
 • 2003 – 2004 Okresný úrad Bratislava IV, prednosta
 • 2002 – 2006 poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 1998 – 2002 Okresný úrad Bratislava II, vedúci odboru vnútornej prevádzky a zároveň riaditeľ strediska služieb škole, neskôr vedúci Organizačného odboru a vedúci kancelárie prednostu

Najčastejšie otázky a odpovede

Otázky môžete klásť cez portál Odkaz pre starostu, kde najdete aj históriu otázok a odpovedí nie len pre starostu.

Toto sú najčastejšie kategórie podnetov od občanov

Pracovný program starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

rok 2022

Január Február Marec
Apríl Máj Jún
Júl August September
Október November December

Kalendár starostu – archív

Zverejnenie majetkových pomerov a vykonávaných funkcií voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015