Starosta

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Dňa 20. 11. 2018 zložil zákonom predpísaný sľub a tým sa ujal funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre funkčné obdobie 2018-2022.

e-mail: starosta@vrakuna.sk
e-mail: martin.kuruc@vrakuna.sk

JUDr. Ing. Martin Kuruc – životopis

Dátum narodenia: 06.06.1974

Miesto narodenia: Bratislava

 

Vzdelanie

2012 rigorózna skúška, JUDr. Právnická fakulta PEVŠ Bratislava
2006 – 2011 Právnická fakulta PEVŠ Bratislava
1993 – 1998 Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor Ekonomika a riadenie v stavebníctve
1988 – 1992 Gymnázium Vazovova, Bratislava

 

Priebeh zamestnaní

2014 – starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
2014 – poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
2011 – 2014 Medissimo Bratislava, technický riaditeľ
2010 – 2011 OLO, a.s. , obchodný riaditeľ
2006 – 2010 poslanec NR SR, člen výboru NR SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a práva žien, člen Osobitného kontrolného výboru na kontrolu NBS
2005 – 2009 poslanec BSK a podpredseda BSK
2004 – 2006 OLO, a.s. podpredseda predstavenstva,
2004 – 2006 Obvodný úrad Bratislava , prednosta
2003 – 2004 Okresný úrad Bratislava IV, prednosta
2002 – 2006 poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
1998 – 2002 Okresný úrad Bratislava II, vedúci odboru vnútornej prevádzky a zároveň riaditeľ strediska služieb škole, neskôr vedúci Organizačného odboru a vedúci kancelárie prednostu

Pracovný program starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

rok 2019

Január Február Marec
Apríl Máj Jún
Júl August September
Október November December

rok 2018

Január  Február  Marec
Apríl
  Máj  Jún
Júl
  August September
Október
November December

Zverejnenie majetkových pomerov a vykonávaných funkcií voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015

X