Stanoviská miestneho kontrolóra

Stanoviská k návrhu rozpočtu

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023-2024

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022-2023

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021-2022

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020-2021

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018-2019

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2018 a na roky 2019-2020

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2016 a na roky 2017-2018

 

Stanoviská k záverečnému účtu

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2015

 

Stanoviská k úveru

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie kapitálových výdavkov – kúpa nehnuteľnosti na Čiližskej ul. č. 1 Bratislava

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – cyklotrasy – dodatok k predĺženiu lehoty splatnosti termínovaného úveru

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných finančných (pôžičiek) obciam a vyšším  územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie kapitálových výdavkov

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu Odborné učebne ZŠ

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru

X