Stanoviská miestneho kontrolóra

Stanoviská k návrhu rozpočtu

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021-2022

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020-2021

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018-2019

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu na rok 2018 a na roky 2019-2020

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2016 a na roky 2017-2018

 

Stanoviská k záverečnému účtu

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2015

 

Stanoviská k úveru

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie kapitálových výdavkov

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu Odborné učebne ZŠ

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru

X